Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk

Kommunenes oppgaver på rusfeltet strekker seg helt fra forebygging og forvaltning av alkoholloven (med blant annet kontroll og regulering av alkoholsalg og bevillinger), til rusbehandling med rehabilitering og ettervern. 

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan gjennomgår i dette notatet,  som ble publisert i juni 2015, de vanligste problemstillingene som angår lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk, som et bidrag til å få satt disse sakene på dagsorden.

Vi håper notatet vil være for å få en kunnskapsbasert diskusjon om alkoholpolitikken i den enkelte kommune.'

Actis utgir en rekke kunnskapsnotater. De fleste notatene finnes både i trykt og digital versjon. Send en e-post til info@actis.no om du ønsker en trykt versjon  tilsendt.