Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Rapport som oppsummerer hva vi vet om overdoser i Norge.
Vi må ha en nullvisjon når det kommer til overdosedødsfall. Denne rapporten oppsummerer forskningen på feltet og belyser viktige innsatsområder for å redusere dødeligheten. Foto: Shutterstock

Overdosesituasjonen i Norge

I 2015 var det 289 narkotikautløste dødsfall i Norge. 221 av disse var overdoser. Hvert eneste overdosedødsfall er ett for mye. Vi må ­intensivere ­innsatsen for å få ned antallet mennesker som ­mister ­livet i overdose hvert år. 

Dette notatet er en gjennomgang av ­overdosesituasjonen i Norge. Ulike ­tiltak for å redusere narkotikautløste dødsfall ­gjennomgås, samt argumentene i det ­offentlige ordskiftet når det gjelder de mer kontroversielle forslagene.

Den politiske oppmerksomheten om ­overdoseproblematikken er viktig. Vi ­trenger en debatt om overdosedødsfall som er basert på kunnskap om situasjonen og ­sammenhengene, slik at innsatsen settes inn der den faktisk virker og utgjør en forskjell.