Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Rett til å vite – merking av alkohol

Dette notatet inneholder bakgrunnsinformasjon, oppdaterte oversikter over lovgivning og merke-initiativ fra andre land, samt våre anbefalinger til norske beslutningstakere.

Alle næringsmidler som selges i Norge må ha en innholdsdeklarasjon. Alkohol er i dagunntatt dette kravet, og er det eneste næringsmidlet som selges i Norge uten krav til atprodusent eller importør gir informasjon om innholdet til forbrukerne. Unntaket fra merkeordningen for næringsmidler som alkoholindustrien har, er et alvorlig brudd på forbrukerrettighetene. Forbrukerne bør ha rett til å vite hva man drikker og hvilke konsekvenser det kan ha. 

Alkohol bør, i likhet med helseskadelige produkter som sigaretter og snus, merkes med advarsler slik at forbrukerne får informasjon om helserisikoen ved forbruk (kreftrisiko, hjerte- og karsykdommer, leverskader). Forbrukerne bør også minnes om farene knyttet til alkoholbruk under graviditet og i forbindelse med kjøring.

Alkoholmerking av alkohol finnes allerede i flere land. Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan - krever at norske myndigheter inntar en offensiv holdning, og innfører innholdsmerking (ingrediensliste, energinivå, angivelse av antall glass/enheter per flaske) og helseadvarsler på alkoholholdig drikke snarest.

Actis utgir en rekke kunnskapsnotater. De fleste notatene finnes både i trykt og digital versjon. Send en e-post til info@actis.no om du ønsker en trykt versjon  tilsendt.