Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Taxfree - et avvik i norsk alkoholpolitikk

Det er på tide at politikerne tar på alvor utfordringene taxfreesalget utgjør.

Taxfreesalget har økt kraftig de siste årene. Vin solgt fra taxfree tilsvarte i 2012 7,6 prosent av salget av vin solgt fra Vinmonopolet og 27 prosent av spritsalget.

I ytterste konsekvens kan salgsforskyvningen bort fra Vinmonopolet true denne viktige alkoholpolitiske ordningen.

Dette notatet gjennomgår taxfreesalgets utvikling. Fra å være en liten ventil i alkoholpolitikken, er inntektene fra alkoholsalget på Gardermoen nå en vesentlig bidragsyter til Avinor, som bruker inntektene til å finansiere mindre lønnsomme flyplasser. På en liten del av regnearket gir dette mening. Men i det store samfunnsregnskapet er dagens taxfreeordning et tapsprosjekt:

Fellesskapet taper mellom 3,5 og 5 milliarder kroner i avgiftsinntekter (tapte alkoholavgifter og merverdiavgift) ved å flytte store andeler av alkoholsalget til taxfree fremfor Vinmonopolet.

Folkehelsen taper ved at det selges og drikkes mer alkohol enn uten taxfree. Subsidiering av helseskadelige produkter undergraver våre nasjonale mål om å redusere alkoholskader.

Norge har en god tradisjon for å føre en ansvarlig alkoholpolitikk med mål om å minimere skader fra alkoholbruk. Regulert pris, tilgjengelighet og reklameforbud er bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk. Taxfreeordningen undergraver dette ved å gjøre alkohol billigere og mer tilgjengelig.

Actis anbefaler derfor å avvikle dagens taxfreeordning.

Actis utgir en rekke kunnskapsnotater. De fleste notatene finnes både i trykt og digital versjon. Send en e-post til info@actis.no om du ønsker en trykt versjon  tilsendt.