Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Nettspill drives av håpet om å vinne penger. Norsk Tippings modell for ansvarlighet kan forhindre spilleavhengighet.
Når spillene er bare et tastetrykk unna blir en ansvarlig politikk avgjørende. Dagens enerettsmodell er særlig viktig. Foto: Tore Aune

Verdier i spill

Enerettsmodellen beskytter norske spillere.

De første spilleautomatene i Norge var knipsekassene fra Røde Kors, som kom på slutten av 1930-tallet. Innsatsen var fem øre. I dag er pengespilltilbudet noe ganske annet. Over to millioner nordmenn – nær 60 prosent av oss – spiller pengespill. Drømmen er å vinne penger, og da helst de aller største beløpene.

Vi spiller for over 40 milliarder kroner i året, eller rundt 1800 kroner hver. 89 prosent av den norske netto spilleaktiviteten (omsetning etter at ­premier er utbetalt), skjer hos aktørene som har tillatelse til å tilby spill i den reguleringsmodellen Norge har valgt for spill, den såkalte enerettsmodellen. I praksis betyr dette Norsk Tipping, som tilbyr ulike nettspill i tillegg til de tradisjonelle tilbudene.

Vinne penger med et tastetrykk

Internett gir imidlertid norske spillere tilgang til spilltilbud fra hele verden. Det krever ekstra oppmerksomhet rundt hvordan vi nasjonalt behandler tilgangen til nettspill. Etterspørselen etter raske, interaktive spill som er lett tilgjengelige via digitale plattformer øker, og konkurransen fra aktører utenfor Norges grenser er stor.

Les også: 120 000 har problemer med spill

Mange utenlandske spillselskaper jobber svært målrettet mot det norske markedet for å lokke til seg kunder som ønsker å vinne penger. Dette skjer på tross av forbud mot å reklamere for spill som ikke har tillatelse til å drive i Norge.

Når underholdning blir farlig

Spill er underholdende og kan gi ­spenning i hverdagen. Utfordringen er når spill går fra å være et morsomt avbrekk til å bli en ­avhengighet og et problem. Universitetet i Bergen gjennomførte en befolkningsundersøkelse om nettspill i 2013. Den viste at de fleste ­spillere i Norge har et uproblematisk forhold til ­pengespill. Men undersøkelsen avdekket også at over 100 000 nordmenn har en risikabel ­spillatferd og at om lag 22 000 sliter med spillavhengighet.

I regjeringens spillmelding fra 2016 fremheves også viktigheten av ansvarlighet. Norsk Tipping får bred faglig støtte for sine tiltak, og enerettsmodellen beskrives som en avgjørende struktur for pengespill i Norge.

Ansvar viktigere enn spillprofitt

Norge har en etablert tradisjon for at ­ansvarlighet settes først i spill­politikken.  ­Ansvarligheten er viktigere enn ­inntektsmulighetene. Actis mener dette ­prinsippet også må være førende for den framtidige politikken på ­spillområdet.

Les også: Ulovlig markedsføring av pengespill

Utredningene om konsekvensene av inn­føring av lisensmodell for pengespill viser at økt konkurranse og mer markedsføring vil ­gjøre spillerne mer utsatt. Samtidig kommer det tydelig fram at dagens enerettsmodell trenger et sterkere vern enn i dag for at den ikke skal undergraves av konkurransen fra aktører som utfordrer det vedtatte norske spillregimet.
De tekniske og praktiske muligheene er der. Det handler derfor om politisk vilje.

 

Actis utgir en rekke kunnskapsnotater. De fleste notatene finnes både i trykt og digital versjon. Send en e-post til info@actis.no om du ønsker en trykt versjon  tilsendt.