Meld deg på vårt nyhetsbrev!

221 døde av overdose

Ingen endring fra 2014. 

Antallet som dør av overdoser i Norge er stabilt. I 2015 døde 221 personer, mot 220 i 2014. Det viser de siste tallene fra Folkehelseinstituttet.  

- Det er fortsatt altfor mange som dør av overdoser i Norge. Ett dødsfall er et for mye. Vi må fortsette arbeidet med å få ned antallet dødsfall, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis. 

Den største risikoen for overdosedødsfall er i overgangen fra fengsel eller behandling til livet etterpå. Forskning viser at det er ti ganger så stor risiko for å dø av overdose de to første ukene etter endt soning. 

- Ekstra sårbare

Derfor mener Actis at det må investeres mer penger og ressurser i rusbehandling, ettervern og oppfølging.

- Vi trenger bedre og tettere oppfølging etter avrusning og fengselsopphold. Vi vet at folk er ekstra sårbare i denne perioden. Risikoen for overdose er langt høyere etter endt soning fordi mange slipper ut med kun en plastpose i hånda og ingen steder å bo. Det må legges bedre til rette for at folk skal lykkes med et liv i frihet, blant annet gjennom jobbtrening, botilbud, nettverk og aktiviteter.   

Ikke mulig å sammenligne

Tallene på overdoser bygger på tall fra Dødsårsaksregisteret. Fra i år har registeret endret hvilke dødsårsaker som skal tas med i tabellen for dødsfall knyttet til rusmisbruk.

Det er derfor ikke mulig å sammenligne årets tall med tallene fra tidligere år, uten å bruke samme tabell. For narkotikautløste dødsfall brukes det nå en liste fra det europeiske samarbeidsorganet The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Forskerne har imidlertid lagt inn data etter EMCDDA-listen tilbake til 1996, så man kan allikevel se på utviklingen over tid.