Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Actis følger Ungass-prosessen

Når FNs medlemmer møtes til Ungass-møtet om global narkotikapolitikk i april, vil Actis være representert i New York.

Sammen med medlemsorganisasjonene våre Forut og Rio følger Actis FN-prosessen tett.

- Et klart norsk budskap om forebygging og folkehelse har vært en viktig sak for Actis. Vi har også bedt Norge bidra til å få skadereduksjon, menneskerettigheter og alternativ utvikling på dagsorden, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Ungass 2016

19. april samles FN-landene i New York til en såkalt spesialsesjon om narkotikakonvensjonen, forkortet til Ungass 2016. Denne uken møtes FNs narkotikakommisjon i Wien for å planlegge det kommende toppmøtet. Et viktig mål for sesjonen i Wien er å ferdigstille slutterklæringen til Ungass-møtet.

Ungass-prosessen er en anledning for FNs medlemsland til å gjøre opp status på det globale narkotikapolitiske samarbeidet og skissere noen prioriteringer fram mot neste toppmøte, som er planlagt til 2019.

Viktige temaer

De sentrale temaene for Ungass-forhandingene er:

  • Helse: Forebygging, tidlig intervensjon, helsehjelp, behandling og ettervern, samt tilgang til nødvendige medisiner.
  • Justispolitikk: Internasjonalt samarbeid mot narkotikarelatert kriminalitet, korrupsjon og hvitvasking av penger.
  • Tverrgående temaer: Kvinners rettigheter og behov for tilpasset behandling, barns rett til å bli beskyttet mot narkotikabruk og kriminalitet, styrkede menneskerettigheter, proporsjonalitet i straffeutmåling og alternativer til fengsel for narkotikakriminalitet.
  • Nye utfordringer: Kontroll med nye psykoaktive stoffer og sentralstimulerende stoffer, globalt samarbeid for å begrense omsetning over internett.
  • Alternativ utvikling: Økonomisk utvikling og institusjonsbygging i områder som er rammet av narkotikaproduksjon og kriminalitet.

Selv om FNs narkotikakommisjon og toppmøtet i New York er mellomstatlige forhandlinger, har frivillige organisasjoner anledning til å delta gjennom FNs økonomiske og sosiale råd. Dette gir frivillige organisasjoner både adgang til møtene og rett til å uttale seg.

Symbolsk anerkjennelse

Stig Erik Sørheim, internasjonal leder i Actis, kan fortelle at organisasjonen både på egne vegne og gjennom samarbeidspartnere på europeisk og globalt nivå har deltatt aktivt i prosessen fram mot spesialsesjonen.

- Actis er del av EUs Civil Society Forum on Drugs, og vår partner Eurad representerer Vest-Europa i Civil Society Task Force, som koordinerer innspillene fra sivilsamfunnet til toppmøtet. Sammen har vi holdt flere konsultasjoner og kommet med skriftlige og muntlige innspill til prosessen både her hjemme, i Brussel og i Wien, sier han.

Norge er blant de landene som tydeligst har gitt uttrykk for at sivilsamfunnet bør ha en plass ved bordet i utformingen av global narkotikapolitikk. Vi er ett av få land som har bistått med midler til sivilsamfunnsdeltakelse i Ungass-prosessen.

- Norge er også blant en håndfull land som har latt frivillig sektor formelt være del av den nasjonale delegasjonen til FN-møtene. Deltakelse i delegasjonen gir ikke spesielle påvirkningsmuligheter, men er en symbolsk anerkjennelse av sivilsamfunnets rolle i den politiske diskusjonen, sier Sørheim.

Representerer medlemmene

Nylig ble det klart at Actis også blir invitert med som formell del av delegasjonen ved toppmøtet i New York.

- Som frivillig aktør vil vi representere oss selv og de 27 organisasjonene som er medlemmer av paraplyen, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Actis har medlemmer som jobber med ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging av mennesker som har eller har hatt avhengighetsproblemer, ivaretakelse av brukerperspektiv og pårørendearbeid.

- Vi setter stor pris på å bli invitert og ser det som en anerkjennelse av den viktige rollen frivillige organisasjoner har i norsk ruspolitikk, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Actis har tidligere levert innspill både til Helse- og omsorgsdepartementet, EU, WHO og øvrige FN-organer der vi har vektlagt behovet for fortsatt støtte til det globale narkotikasamarbeidet, nødvendigheten av en bred folkehelsetilnærming til narkotikaproblemet, styrket tilgang på nødvendige medisiner, bedre beskyttelse av menneskerettigheter, bruk av alternativer til fengsel for narkotikaforbrytelser og satsing på alternativ utvikling i produsent- og transittland.

Du kan leser mer om Ungass 2016 her.