Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge, og Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan signerer samarbeidsavtale mellom de to organisasjonene. Foto: Kristine Borge/Actis

Actis inngår samarbeid med Antidoping Norge

Skal  jobbe sammen om å spre kunnskap om doping.

- Vi deler mål om å fremme folkehelse og bekjempe bruk av dopingmidler, og ser at et samarbeid vil være hensiktsmessig for begge parter, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis. 

Hovedelementet i avtalen er kunnskapsdeling og -spredning om temaet, der Antidoping Norge er hovedleverandør av faglige innspill.

Antidoping Norge har siden etableringen i 2003 hatt et omfattende arbeid for å beskytte en ren idrett. I 2014 fikk stiftelsen for første gang støtte over statsbudsjettet for å utvide innsatsen mot doping som samfunns- og ungdomsproblem.

Innsats mot ungdom

- Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til mange unge og voksne i Norge, enten direkte eller indirekte. Vi ser derfor et behov for å intensivere arbeidet med å løfte fram det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt. Målet er å nå ut med kunnskap og informasjon rundt skadevirkningene ved bruk av doping, sier Gerhardsen.

Dopingmidler er medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Slike midler har ofte en rekke negative helsemessige bivirkninger, både fysisk og psykisk, og kan være avhengighetsskapende.

Noen brukere av dopingmidler begynner etter hvert å kombinere dopingen med bruk av andre medikamenter eller narkotika. Forebygging av dopingbruk er derfor forebygging av andre avhengigheter og narkotikabruk, mener Actis.

Vil øke kunnskapsnivået

I narkotikapolitisk plattform ønsker Actis at:

  • Kunnskapsnivået om dopingmidlenes virkninger skal økes i skoler og helsevesen.
  • SLT-koordinatorene skal ha doping innenfor sitt ansvarsområde.
  • Politi og tollvesen skal jobbe aktivt med å bekjempe doping.
  • Kommunene må ta initiativ til at idretten og treningssentre jobber aktivt mot dopingbruk, også i samarbeid med frivilligheten, kommune og politi.