Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Mina Gerhardsen

Actis krever øremerking av ruspenger

Oppstart på opptrappingsplanen med 300 millioner kroner til kommunene.

I dag ble revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2017 lagt fram. Viktigste nyhet for rusfeltet var oppstart på opptrappingsplanen med 300 millioner kroner til kommunene. 

– Det er positivt at pengene begynner å komme, men skal dette faktisk nå fram, må de øremerkes, sier generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen.

Må øremerkes

I kommuneproposisjonen varsler regjeringen at «300 millioner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2017 skal være knyttet til opptrappingsplanen for rusfeltet». Midlene er ment å styrke kommunenes tilbud til personer med rusproblemer. Actis er bekymret for manglende øremerking av disse midlene.

– Dersom regjeringen vil få til den satsingen som den har varslet gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet, må pengene øremerkes for å sikre at de brukes på riktige mottakere, sier generalsekretær Mina Gerhardsen. 

Det samme advarte hun mot da statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram.

Savner ekstra midler

Actis er også bekymret over at det ikke er bevilget ekstra midler til folkehelseprogrammet.  I proposisjonen heter det: «Programmet skal finansieres ved å samle flere mindre tilskuddsordninger i et større og mer langsiktig utviklingsprogram.  Tilskuddsordningen dekker utviklingstiltakene. Kommunenes ordinære virksomhet for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet må skje innenfor eksisterende økonomiske rammer.»

Actis er glad for at kommunene kan arbeide mer langsiktig med rus og psykisk helse, men i kommuner med en presset økonomi kan det være vanskelig å prioritere folkehelse når det er mange andre løpende kostnader som må dekkes.

– Forebygging krever kompetanse og ressurser på samme måte som andre behandlingstjenester i kommunen. Hvis regjeringen vil styrke folkehelsearbeidet, bør det bevilges friske midler til programmet, sier Gerhardsen.

En god nyhet fra revidert nasjonalbudsjett er at det blant annet gis momsfritak for å gi bort mat til veldedige formål. Med fritaket vil regjeringen gjøre det gunstigere å gi bort mat framfor å kaste den. Dette kan gjøre det mer interessant å gi mat og drikke til for eksempel institusjoner, stiftelser og andre veldedige formål.

Les revidert nasjonalbudsjett her.

Les kommuneproposisjonen her.