Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Mørkt bilde fra en bar. Lys jente med ryggen til

Actis skuffet over skjenkevedtak

Regjeringen har besluttet å fjerne regelen om at alle skjenkebevillinger skal vurderes hvert fjerde år.

 - Nå åpnes det for evigvarende skjenkebevillinger. Det svekker mulighetene til å få et tryggere uteliv, fordi vedtaket gjør det vanskeligere å fjerne «verstingene», sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

Actis har gjennom politisk arbeid og i høringsuttalelse advart mot å fjerne den såkalte «fireårsregelen». Uten utløpsdato på en skjenkebevilling blir det vanskeligere å få luket ut useriøse aktører. Det er flere eksempler på at det er nettopp i fornyelsesprosessen at kommunene får ryddet opp og stengt typiske problemsteder, sier Gerhardsen.

Mer byråkrati

I fornyelsesprosessen i 2012 mottok Oslo kommune 1383 søknader om fornyelse av bevillinger, og ifølge Næringsetaten fikk 73 av søknadene avslag. I 2012 fikk et typisk problemsted som genererte mange ordensforstyrrelser og voldsepisoder, avslag på søknad om fornying. Dette, kombinert med stengningen av et annet sted i samme område, gav en merkbar nedgang i bråk i området rundt.

- Framfor bare å si nei til fornyelse, vil det med regjeringens forslag bli mye mer byråkrati og juridiske prosesser for å få fjernet dem vi ikke ønsker å ha som aktører i utelivet. Det er det motsatte av forenklingen regjeringen ellers etterlyser, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Mindre velgermakt

Undersøkelser fra Helsedirektoratet viser at 36 prosent opplever det som utrygt å være ute i sentrum på kveldstid. Ansvaret for skjenkepolitikken ligger i kommunestyret.

- Uten regelen om at alle bevillinger skal gjennomgås hvert fjerde år, vil lokalpolitikerne og velgerne få mindre kontroll over den lokale skjenkepolitikken. Fireårsperiodene, hvor fornyelse av bevillingene skjer etter valg av nytt kommunestyre, gir et handlingsrom for nye lokalpolitikere til å utforme den lokale alkoholpolitikken, sier Gerhardsen og legger til:

- Mange steder i landet er det utfordrende  å få en skjenkepolitikk som bidrar til folks trivsel og trygghet. Vi mener derfor det er viktig å beholde et system med en jevnlig gjennomgang av aktørene i utelivsbransjen.

Les regjeringens pressemelding