Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Actis som veileder

Etter en solid prosess med utredning og flere høringsrunder, endret Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 regelverket for tilskuddet til frivillig rusmiddelforebyggende arbeid (post 70 på Statsbudsjettet). Endringene kom som resultat av evalueringsrapporten «Faglighet og frivillighet – gjennomgang av tre tilskuddsordninger for frivillig rusmiddelforebygging», skrevet av forsker Håkon Lorentzen på oppdrag fra Helsedirektoratet. I rapporten ble flere sider ved den tidligere ordningen problematisert.

Som del av omleggingen ble AV-OG-TIL og Actis tatt ut av post 70, og plassert sammen med Akan kompetansesenter i et eget, øremerket tilskudd. Samtidig ble Actis gitt en veilederfunksjon for tilskuddsordningen til frivillig rusmiddelforebyggende arbeid, siden det i Lorentzen-rapporten ble problematisert at Helsedirektoratet både veiledet organisasjoner i søknadsarbeidet og også tildelte midler.

Actis har som del av veilederrollen vært bidragsyter til Helsedirektoratets kontaktkonferanse (programutforming og søknadsrelaterte tema) og arrangerer åpne søknadsverksted for søkere til rusforebyggende arbeid. Veiledningsfunksjonen er begrenset til dette tilskuddet, men vi kan også vise videre til andre instanser eller ordninger.

For mer informasjon kontakt organisasjonsrådgiver Irene Sørensen: irene@actis.no