Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alkolås vil spare liv i trafikken.
Vegkantundersøkelsen for 2016-17 viser ingen reduksjon i antall promillekjørere på norske veier. Foto: Pexels

Alkohol fortsatt versting i trafikken

Fremdeles kjører altfor mange med promille på norske veier. Forskere har også funnet økning av cannabis i blodet hos voksne mannlige sjåfører.

Ved siden av fart er rus en av hovedårsakene til de alvorligste trafikkulykkene. Årlig foretas det rundt 140 000 kjøreturer i rus. Dette inkluderer alkohol, narkotika og legemidler. 

En ny vegkantundersøkelse viser ingen reduksjon i antall sjåfører som setter seg bak rattet etter å ha drukket . 0,2 prosent av sjåførene fikk påvist alkohol i blodet tilsvarende en promille over 0,2. Det er på samme nivå som i 2008-9.

Fortsatt mange promillekjørere på norske veier.

Illustrasjon: OUS/Avdeling for rettsmedisinske fag

 

Økning av cannabis

Når det gjelder generelt omfanget av kjøring etter bruk av narkotika og legemidler, viser resultatene en positiv trend: Antallet som fikk påvist illegale stoffer sank fra 2 til 1,6 prosent i forhold til forrige undersøkelse. Forekomst av trafikkfarlige legemidler ble redusert fra 3,3 prosent til 2,2 prosent.

For menn i alderen 35 til 44 år er imidlertid bildet annerledes. I denne aldersgruppen økte sporene av narkotika i spyttprøven. Spesielt gjaldt dette for cannabis og amfetamin. Forekomsten av cannabis økte fra 1,3 prosent i 2008-9 til 2,8 prosent 2016-17.

Flere menn 35-44 år kjører i cannabisrus.

Illustrasjon: OUS/Avdeling for rettsmedisinske fag

 

Ikke tilsvarende hos kvinner

Forskerne finner ikke en tilsvarende økning hos kvinner i samme aldersgruppe.

Andelen som hadde spor av cannabis minket blant yngre førere, fra 5,2 prosent i 2008-9 til 3,1 prosent i 2016-17.

Undersøkelsen målte forekomsten av alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler i spyttprøver fra tilfeldige sjåfører på Østlandet. Den er gjennomført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med politiet. 

Les hele undersøkelsen her.