Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Norske alkoholvaner er i endring. Drikking og helse er særlig kritisk for de godt voksne
Vi ber om konkrete tiltak i nasjonal alkoholstrategi for å redusere skadelig alkoholinntak. Foto: Shutterstock

Alkohol øker risikoen for demens

Ved å ta hensyn til 12 risikofaktorer i løpet av livet kan 40 prosent av demenstilfellene forsinkes eller forhindres.

Det viser en oppdatert liste utarbeidet av Lancet International Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care, der overdrevent alkoholinntak er lagt til som en risikofaktor, sammen med hodeskader og eksponering av luftforurensning.

Listen er del av en rapport som ble presentert på Alzheimers Association International Conference i juli 2020, og består nå av følgende risikofaktorer:

 • Manglende skolegang i barndommen.
 • Hørselstap (midt i livet).
 • Høyt blodtrykk (midt i livet).
 • Overvekt (midt i livet).
 • Røyking (i alderdommen).
 • Depresjon (i alderdommen).
 • Fysisk inaktivitet (i alderdommen).
 • Sosial isolasjon (i alderdommen).
 • Diabetes (i alderdommen).
 • Overdrevent alkoholforbruk (midt i livet).
 • Hodeskader (midt i livet).
 • Eksponering for luftforurensning (sent i livet). 


For å redusere demens i befolkningen er ett av tiltakene som anbefales – overfor beslutningstakere og enkeltpersoner – å forhindre misbruk av alkohol og begrense antall enheter.

Regulering av pris og tilgjengelighet 

- Vi vet fra før at alkohol påvirker mer enn 200 sykdommer. Allikevel snakkes det altfor lite om alkohol mellom pasient og helsepersonell. Mange anser dette som privatanliggende. Nå har vi enda en god grunn til at fastlegene jevnlig bør ta alkoholpraten med sine pasienter. I tillegg må myndighetene sørge for å iverksette tiltak som vi vet fungerer, som regulering av pris og tilgjengelighet. Derfor er vi spente på alkoholstrategien, som er lovet innen utgangen av året, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis. 

Les også: Vil ha konkrete tiltak i alkoholstrategi 
 

Påvirker hele familien  

Ifølge ekspertene bak rapporten lever rundt 50 millioner mennesker med demens på verdensbasis, og antallet vil komme til å øke til 152 millioner innen 2050. Økningen vil spesielt skje i lavinntekts- og mellominntektsland der rundt to tredjedeler av personer med demens bor. Demens påvirker den enkelte, deres familier og samfunnsøkonomien. De globale kostnadene er anslått til omtrent en milliard dollar per år.