Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alkoholmerking utsatt

Stortingets helsekomité går inn for å utsette forslaget om innholds- og kalorimerking av alkohol til et EU-regelverk er på plass. Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan mener Norge bør lede an i dette arbeidet.

- Vi er skuffet over at forbrukerrettighetene ikke ble tyngre vektlagt i denne saken. Norge kunne gått foran, EUs regelverk er kun et minstekrav, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Hun mener samtidig signalene fra komiteen er positive, og er glad for at komitemedlemmene fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og SV gikk inn for at Stortinget i løpet av 2015 skullel be regjeringen fremme et forslag om å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk i Norge.

Helseinformasjon

Forslaget om alkoholmerking som ble behandlet av komiteen inkluderte ikke krav om helseinformasjon. Likevel har komiteen drøftet temaet, som blant annet Actis inkluderte i sitt høringsinnspill.

- Helsemerking kan bidra til å forebygge alkoholrelaterte skader, spesielt knyttet til alkoholbruk under graviditet og i forbindelse med kjøring. Dette er komiteens flertall enig i. Selv om vi er skuffet over at saken er utsatt, forventer vi nå at merking med helseinformasjon vil bli del av diskusjonen i neste omgang, sier Gerhardsen.

EU-prosess

Helseminister Bent Høie støtter kravet om at alkoholholdig drikke skal merkes på lik linje med annen mat og drikke, men mener vi må vente til et EU-regelverk er på plass.

- Med forslaget om generiske snus- og røykpakker viste helseministeren mot og utålmodighet med EU. Det var det også full anledning til å gjøre i denne saken, påpeker sier Gerhardsen

I neste uke skal helseministeren til Brussel.

- Vi forventer at Høie følger helsekomiteens oppfordring om aktivt å ta opp spørsmålet om innholdsmerking av alkohol når han møter sine kolleger i EU, sier Mariann Skar, Actis’ representant i Brussel.

Skar påpeker at flere land allerede har innført krav om bedre merking av alkohol.

- Frankrike har lenge hatt helseinformasjon om faren ved å drikke for gravide og sjåfører. Irland har nå en veldig spennende prosess på gang. Der har regjeringen foreslått å innføre helseinformasjon og kalorimerking. Vi hadde håpet Norge sammen med Irland hadde gått foran som et godt eksempel. I stedet bør Høie nå gripe muligheten til å drive prosessen fremover i EU, og sørge for et godt, felleseuropeisk regelverk, mener Skar.

Les komiteens innstilling her

Les om det irske forslaget til bedre alkoholmerking her