Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Å applikere problemet

Helsemyndighetene i Norge ser gevinsten ved å holde seg oppdatert på den digitale frontlinja og har allerede lansert tre apper som kommer folkehelsa til gode.

Det begynte med «Slutta»

I januar 2013 slapp Helsedirektoratet appen «Slutta» på markedet for å hjelpe røykere og snusere med å slutte.

Deretter tok RUStelefonen stafettpinnen videre og ga ut «Drikkevett»-appen for folk med problematisk alkoholbruk. Nå følges den opp med «HAP» som skal bistå hasjrøykere med å redusere forbruket, eller kutte det helt.

«Slutta» er allerede velkjent for nordmenn og hadde over 360 000 nedlastninger da de vant prisen for beste app under Digital Communication Awards i Berlin 2015.

Det er å håpe at appene «Drikkevett» og «HAP» gjentar suksessen.Faktorene ligger til rette, selv om de per i dag ikke er del av hverdagstalen.

Kalkulert promille

Norsk Helseinformatikk viser til at én av ti voksne drikker så mye at de er i faresonen for å utvikle avhengighet. Risikoen ved alkohol, kombinert med omfanget av bruken, gjør alkohol til den tredje viktigste årsaken til sykdom og død, ifølge Verdens helseorganisasjon. For mange er det vanskelig å oppdage når alkoholbruken glir over i misbruk, men nå kan kanskje en app bøte på dette. 

Hvert år mottar Rustelefonen over 2000 henvendelser fra folk som ønsker råd om hvordan de kan moderere alkoholbruken. Med «Drikkevett» kan folk selv kontrollere alkoholforbruket, og appen er så langt blitt lastet ned 30 000 ganger.

Brukeren stipulerer makspromillen de ønsker seg for kvelden, setter langsiktige mål for inntak og kan lese om alkoholens ulike konsekvenser. Appen oppdaterer deg også på egen promillehistorikk.  

Utilsiktet effekt

Den berømte dagen derpå får du en oversikt over kveldens totale inntak, gårsdagens høyeste promille og eventuell nåværende promille. Dersom du da gjør deg tanker om å redusere alkoholinntaket i tiden fremover, så kan funksjonen «langsiktige mål» hjelpe deg med det.

Før lanseringen så Rustelefonen på muligheten for at appen ville bli brukt i feil øyemed, altså at folk ville konkurrere om høyest mulig promille.

Konklusjonen var at drikkekonkurranser uansett forekommer og at «Drikkevett» faktisk kan gi feststemte konkurrenter en advarsel når grensen er nådd.

HAP-app

Etter en merkbar økning av unge mennesker som henvender seg til Rustelefonen for å få hjelp med hasjavvenning, tilbyr nå Rustelefonen i samarbeid med Uteseksjonen en app for folk som enten vil redusere eller kutte forbruket av cannabis.

HAP er et lavterskel motivasjonsprogram knyttet opp mot en rekke verktøy som hjelper brukeren med å slutte og samtidig holde seg rusfri. En abstinensgraf veileder deg gjennom ulike faser og informerer om ubehag og type abstinenser du kan regne med.

Daglig vil HAP komme med temaer for motivasjon og refleksjon parallelt med at «Triggerdagboken» hjelper deg å forstå hvilke mekanismer som trigger rusbegjær og hva du kan gjøre for å motstå.