Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Åtte av ti ønsker prikkesystem for skjenkebransjen

Når helseminister Bent Høie nå går inn for et prikkesystem for skjenkenæringen er han i takt med folket. Åtte av ti ønsker en prikkbelastning for skjenkesteder, slik vi har for førerkort, ifølge en undersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag av Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Reaksjonene på skjenkebrudd varierer stort fra kommune til kommune. Brudd som gir inndragelse av bevilling et sted, fører andre steder til en advarsel.

- Det er for mye lokalt skjønn og tidvis tas det for mye hensyn til næringsliv foran folk. Vi trenger derfor et system som sikrer likebehandling av brudd, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

Skjenkereglene er laget for å hindre uønskede hendelser og ivareta folks trivsel og trygghet. Derfor er det viktig at de følges opp med tydelige og effektive reaksjoner ved brudd. 

- Undersøkelsen viser at det er stor støtte i befolkningen til å innføre et prikksystem. Vi opplever det som støtte til styrking av tiltak for en seriøs utelivsbransje, sier Gerhardsen. 

Stor bransjeinnflytelse

Forslaget Stortinget skal behandle er mindre strengt enn forslaget som ble sendt ut på høring. Blant annet er grensen for bevillingsinndragning nå tolv prikker mot åtte i det opprinnelige forslaget. Opptjeningsperioden for prikkene har samtidig blitt kortet ned fra tre til to år.

- Vi er glade for at vi nå får på plass et prikkesystem. Samtidig ser vi at bransjen har fått stort gjennomslag. Én ukes inndragelse for to grove brudd i løpet av to år vil neppe ikke virke særlig avskrekkende, spesielt når vi vet at det ofte er for få og for dårlige kontroller, påpeker Gerhardsen. 

Hun er imidlertid positiv til forslaget om at bevillingen bør inndras innen fire uker etter vedtaksdato.

- Det er viktig å sørge for at bevillingen inndras innen en fast tidsramme etter at bruddene har skjedd. Vi har sett at noen kommuner har tilpasset bevillingsinndragelsen til lavsesong, eller til tidspunkter der utestedet ellers ville vært stengt. Helseministerens forslag setter nå en stopper for denne praksisen, sier Gerhardsen. 

Hun påpeker at det i tillegg til innføring av et prikkesystem er viktig med økt kunnskap hos dem som skal forvalte skjenkeloven, både blant ansatte i skjenkenæringen, men også kontrollørene.