Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
- Med avgiftskuttene sender regjeringa og Frp regningen til sårbare grupper og over på framtidens helsebudsjetter, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

Billigere alkohol vil true folkehelsa

- Vi er svært skuffet over at avgiftene reduseres på den alkoholen folk drikker mest – øl og vin. Dette vil trolig øke konsumet og slå negativt ut på folkehelsa.

Det sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis, etter at regjeringen og Fremskrittspartiet la frem budsjettavtalen i går. I budsjettenigheten for 2021 er det få endringer på rusfeltet, men noen av dem vil kunne få store konsekvenser.

Partene er enig om en omfattende reduksjon i avgifter på en rekke helseskadelige produkter, som snus, sukker og alkohol. Alkoholavgiften på øl og vin skal reduseres med 10 prosent i 2021.

- Reduserte alkoholavgifter vil gjøre det vanskeligere for regjeringen å nå sitt eget mål om å redusere alkoholforbruket i befolkningen med 10 prosent innen 2025, sier Huseby.

Motstand fra et samlet folkehelsefelt

I forkant av budsjettforhandlingene har flere organisasjoner stått sammen om at avgiftskutt på usunne varer vil slå negativt ut på folkehelsa. Blant disse er Legeforeningen, Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Rådet for psykisk helse.

- Med disse avgiftskuttene sender regjeringa og Frp regningen til sårbare grupper og over på framtidens helsebudsjetter. Folkehelse er ikke bare noe man bare kan strø om seg med i festtaler. Det må også følges opp med konkret politikk og prioriteringer. Der skuffer dette budsjettet, sier Huseby.

Generalsekretær Pernille Huseby deltok i Dagsrevyen 1. desember, og kommenterte avgiftskuttene. Innslaget kan ses her.  

Vil kutte mer i kriminalomsorgen

I budsjettavtalen går regjeringen og FrP inn for å øke ABE-kuttene (Avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt) med 0.1 prosent neste år til 0.6 prosent.

- Dette kan få konsekvenser for kriminalomsorgen. Med tanke på funnene i rapporten vår om helse- og rusutfordringer i fengslene er dette alvorlig. Rapporten viser at ABE-reformen er en av de viktigste årsakene til ressursmangel og manglende tilbud til innsatte med ROP-lidelser, påpeker Huseby.

Lavere egenandel

I høringssvaret til statsbudsjettet foreslo Actis å kutte i egenandelstaket. Derfor er det positivt at partiene går inne for å senke egenandelstaket til 2640 kroner.

- Vi er glade for at dette har kommet med i budsjettavtalen. I tillegg styrker de Frelsesarmeens rusomsorg og setter inn tiltak mot gjeng- og ungdomskriminalitet. Vi håper sistnevnte bidrar til gode forebyggingstiltak blant ungdom, avslutter generalsekretær Huseby.