Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Mina Gerhardsen mener undersøkelsen viser at ansvarlig alkoholpolitikk har bred støtte i befolkningen.
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, tror folk flest er villige til å "ta en for laget" for å skåne dem som trenger det. Foto: Actis/Siw Herbransen Pessar

Bred støtte til ansvarlig alkoholpolitikk

80 prosent vil at Vinmonopolet skal bestå. Folk vil også beholde 20-års aldergrensen på kjøp av sprit.

Norges solidariske alkoholpolitikk får bred støtte i en ny undersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag fra Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.  

Under press

I undersøkelsen kommer det også frem at:

  • 82 prosent er enige i at dagens forbud mot alkoholreklame bør bestå.
  • 58 prosent er enige i at vi bør beholde dagens salgstider for alkohol i butikk.
  • 71 prosent er enige i at vi bør beholde dagens maksimale skjenketider for alkohol på utesteder.
  • Av de som er uenige i det siste utsagnet, vil 16 prosent at skjenketidene bør reduseres.

Dagens alkoholpolitikk er under stadig press fra regjeringen.  Utvidet taxfree-kvote, uthuling av reklameforbudet og åpning for gårdssalg av alkohol er blant tiltakene som svekker Norges restriktive linje og legger til rette for et stadig større alkoholkonsum.

Ingen støtte til Frp-forslag

I sitt utkast til partiprogram har spesielt Frp gått inn for en oppmykning av dagens lovgivning, med senket aldersgrense for sprit, billigere og mer tilgjengelig alkohol, avskaffelse av Vinmonopolet og reguleringen av åpnings- og skjenketider.

- Tallene viser at en oppmykning av alkoholpolitikken, slik Frp tar til orde for i sitt programforslag, ikke har støtte i befolkningen, sier generalsekretær Mina Gerhardsen til Vårt Land

Se hele undersøkelsen vedlagt.