Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kortere skjenketider gir mindre vold i utelivet
WHO oppfordrer Norge og andre europeiske land til å begrense tilgangen til alkohol under koronasituasjonen. Foto: Shutterstock

Å drikke alkohol hjelper ikke mot covid-19

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot myter om alkoholdrikking og koronavirus, og oppfordrer til forsiktig bruk. 

Frykt og usikkerhet rundt koronaviruset har resultert i en rekke myter som spres i sosiale medier. For å komme disse til livs har WHO utarbeidet et fakta-ark, der de tydelig kommuniserer at å drikke alkohol på ingen måte beskytter mot viruset.

Mytene har allerede fått fatale følger i Iran. Der er minst 300 personer døde og mer enn 1000 syke etter å ha drukket metanol som de trodde var en kur for koronaviruset.

WHO oppfordrer også de europeiske landene om å forsterke tiltak som begrenser tilgangen til alkohol under koronakrisen, og viser til to bekymringer. 

Kan øke smittespredning 

Den ene handler om at risikooppfatningen senkes i alkoholrus. Store forsamlinger der det drikkes mye alkohol øker risikoen for smitteoverføring. 

- Dette har norske myndigheter tatt på alvor, blant annet ved å stenge alkoholservering på utesteder i Oslo, sier generalsekretær Pernille Huseby.

Forsterker vonde følelser

Den andre handler om alkoholbruken hjemme, som kan øke i en krisesituasjon. Dette kan få store konsekvenser for folkehelsen, forsterke psykiske vansker og bidra til mer partnervold, utrygge barn og forverre situasjonen i sårbare familier. 

- Vi deler bekymringene til WHO. Heldigvis ser det ikke ut til at folk her i landet drikker mer enn normalt. Men i en usikker situasjon kan suget etter alkohol øke hos enkelte, og flere kan utvikle en avhengighet. Folk har mistet jobben, blitt permittert, bekymrer seg for økonomien og tilbringer mye tid alene. Da kan alkoholen lett bli en trøst, men i stedet for å hjelpe, forsterker den vonde følelser. Derfor bør man være ekstra forsiktig i krisetider, sier Huseby.

Lokalpolitikere må følge med

En annen bekymring som har oppstått her hjemme er ulike ad-hoc-varianter av alkoholsalg, som er innført for å ivareta lokalt næringsliv. For eksempel har flere kommuner gjort hastevedtak om hjemkjøring av alkohol.

- Det er forståelig at politikerne vil hjelpe lokalt næringsliv, men vi er opptatt av at alkoholloven skal følges også i krisetider. Alkoholloven sikrer at barn og ungdom ikke får utlevert alkohol, og heller ikke folk som er beruset. Vi er bekymret for at unntaksbestemmelser nå kan bidra til en liberalisering av alkoholpolitikken på lang sikt. Derfor er det viktig at lokalpolitikerne passer på at unntakene er tidsavgrenset, sier Huseby. 

Huseby uttalte seg om alkohol og koronasituasjonen på NRK Nyheter 18. april. Se innslaget her (ca. 11 minutter ut i sendingen).