Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Overdoserekord
324 personer døde av overdose i 2020. Foto: Shutterstock

Dyster rekord

2020 ble året med rekordmange overdoser. Sterk heroin og pandemirestriksjoner trekkes frem som mulige forklaringer.

324 personer døde av overdose i fjor. Det er det høyeste antallet siden årtusenskiftet, og 77 flere enn i 2019, melder Folkehelseinstituttet.

- Dette er svært dramatiske og helt uakseptable tall. De mest sårbare i samfunnet ble pandemiens største tapere, sier generalsekretær Pernille Huseby.

Antall dødsfall lå på topp i 2001 med 411 overdoser, men har siden gått noe ned. I tiårsperioden fra 2010 til 2020 har gjennomsnittlig 270 mennesker dødd hvert år av overdoser.

Institusjonene fikk panikk

Vesentlig flere døde i sommermånedene, halvveis i pandemiåret, sammenlignet med tidligere år. Viken, Oslo og Vestland fylke har hatt spesielt stor oppgang i antall dødsfall. Disse fylkene har også hatt noen av de strengeste koronatiltakene.

- Det kan virke som at flere institusjoner fikk panikk da pandemien traff i fjor vår. Folk ble skrevet ut midt i behandling, lavterskeltilbud stengte og mange fikk dårligere tilgang til helsetjenesten. Myndighetene fikk tydelige advarsler mot dette våren 2020, og å tro at det ikke får konsekvenser er naivt. Nå ser vi det tragiske resultatet, sier Huseby.

Vi har tidligere sett en trend mot at stadig færre dør av heroin, men denne trenden ser ikke ut til å fortsette i 2020. Tallene viser at det er en spesielt stor økning i dødsfall fra heroinbruk. Andre opioider som kodein, morfin og oksykodon fortsetter den økende trenden fra tidligere år.

Bekymring for brukerne

Brukerorganisasjoner har tidligere vært svært bekymret for at doptørken skulle føre til flere overdoser. Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk sa til NRK tidlig på året at dårlig tilgang på lettere stoffer som cannabis, har ført til at brukere har gått over på tyngre stoffer.

Kent Håpnes, avdelingssjef Ringerike DPS og Klinikk for Psykisk Helse og Rus, påpeker overfor Ringerikes blad at doptørke fører til lavere toleranse for stoffene hos rusmisbrukere. Når dopen er tilbake på markedet, øker faren for overdoser. Kroppen vil derfor ha mye lavere toleranse for rusmidler.

- Myndighetene må ta de rekordhøye tallene på største alvor og undersøke hva som ligger bak. Hvis pandemihåndteringen har vært utløsende årsak, må det legges en plan for å unngå å gjøre de samme feilene i neste krise. Overdosedødsfall kan forebygges, og ett dødsfall er ett for mye, iser Huseby.

Fire ganger sterkere heroin

Seniorforsker Linn Gjersing Fra Folkehelseinstituttet mener en sannsynlig medvirkende årsak til de høye overdosetallene er svært sterk heroin.

I 2020 var det ifølge Kripos registrert enkelte heroinbeslag der stoffet var tre til fire ganger mer potent enn de typiske heroinbeslagene.

Gjersing utelukker heller ikke at de strenge tiltakene i forbindelse med pandemien kan være en annen mulig medvirkende faktor. 

Mange døde fra alkohol

Også for dødsfall knyttet til alkohol er tallene urovekkende høye. 386 personer døde av alkoholrelaterte skader i 2020. Det er 77 flere enn året før.

Divisjonsdirektør i Blå Kors, Kjetil Haga sier til P4 at han tror koronapandemien kan ha forverret situasjonen for de alkoholavhengige. 

Tidligere undersøkelser fra FHI viser at mer enn én av ti rapporterte å drikke mer under pandemien. De som hadde et høyt konsum før korona, var også de som drakk mer under pandemien.