Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ny rapport fra EMCDDA viser hvilke tiltak som iverksettes for rusbruk i forskjellige land i Europa.

Enighet om statsbudsjettet

Mer penger til rusfeltet i statsbudsjettet for 2019.

KrF, Høyre, FrP og Venstre ble i går enige om statsbudsjettet. 55 millioner til rusforebygging og fem millioner ekstra til overdosestrategi er blant resultatene.

-    Vi er glade for at regjeringspartiene og KrF er enige om å styrke rusfeltet. Mer penger til rusforebygging og til overdosestrategien er viktige satsninger, selv om vi gjerne skulle sett økte og øremerkede bevilgninger gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet, sier Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis.  

Les også: Skuffet over nedtrappingen

Her er de viktigste endringene for rusfeltet:

Forebygging

 • 40 millioner ekstra til frivillige organisasjoner som driver med rusforebyggende arbeid.
 • Ti millioner ekstra til frivillig rusforebyggende innsats. Dette inkluderer en styrking av Akan med to millioner og en million øremerkede kroner til Juvente.
 • Fem millioner til å styrke til skole/hjem-samarbeid etter islandsmodellen.
 • 100 millioner til økt bemanning i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Overdosestrategi

 • Fem millioner i økte tilskudd til Nalokson-prosjektet i overdosestrategien.

Organisasjoner

 • Fem millioner til IOGT og til tilbud til rusmiddelavhengige, som støtte til å komme ut av en rustilværelse, samt utdeling av mat til rusmiddelavhengige.
 • 4,5 millioner til Stiftelsen Retretten.
 • 45 millioner til Gatehospitalet Oslo, som drives av Frelsesarmeen.
 • 1,6 milloner til Rio Restart/Blå kors recovery.
 • En million til Minotenk.
 • Fire millioner til Blå Kors Steg for Steg i Kristiansand.
 • 20 millioner til Ferie for alle, FRI (Kirkens bymisjon) og Barnas stasjon Blå Kors.
 • 50 millioner til MVA-kompensasjon for frivillige.
 • 16 millioner til å øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift.
 • Fem millioner til bruker- og pårørendearbeid, psykisk helse og rus.
 • Syv millioner til matsentraler.

I tillegg vil følgende  frivillige og ideelle organisasjoner som driver innen rus og psykisk helsearbeid få øremerkede tilskudd: Evangeliesenteret 33 mill. kroner, Stiftelsen P22 20 mill. kroner, Stiftelsen Kraft tre mill. kroner, Sammen om nøden seks mill. kroner, No Limitation seks mill. kroner og Pårørendesenteret seks mill. kroner.

Historiske pensjonskostander

Det er enighet om  å utrede de økonomiske konsekvensene å dekke idelle organisasjoner historiske pensjonskostnader. Målet for utredningen er at det offentlige skal dekke disse kostnadene.

Les også vår oppsummering av statsbudsjettet 2019.

Last ned hele budsjettavtalen her.
Andre punkter partene er enige om (verbaler og merknader)