Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bartender fyller alkohol i glass
Norge har forpliktet seg til å redusere det skadelige alkoholkonsumet med 10 prosent innen 2025. Foto: Shutterstock

Etterlyser nasjonal alkoholstrategi

Alkohol er den ledende risikofaktoren til kreft, slår Verdens helseorganisasjon fast. Derfor mener vi det haster å få på plass en nasjonal alkoholstrategi. 

I forbindelse med Verdens kreftdag publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) sin årlige kreftrapport. Denne og en statusrapport på alkoholforbruk og skader viser at alkohol er ledende risikofaktor for å utvikle og dø av kreft i Norge og resten av Norden, samt andre høyinntektsland som Frankrike, Storbritannia, USA og Australia. 

Tiden renner ut

Det er allerede vel dokumentert at skadelig alkoholforbruk øker risikoen for ulike kreftsykdommer. Derfor har vi lenge ventet på at regjeringen skal legge frem en nasjonal plan for å redusere det skadelige alkoholkonsumet og øke bevisstheten i befolkningen. Dette har de forpliktet seg til gjennom Granavolden-plattformen. 

Les mer: Alkohol og kreft

- En alkoholstrategi er viktig for å få et helhetlig blikk og langsiktig arbeid på alkoholfeltet. Norge har forpliktet seg til å redusere det skadelige alkoholkonsumet med 10 prosent innen 2025. Tiden begynner å renne ut. Helseministeren må snarest sette i gang arbeidet med en alkoholstrategi dersom han skal rekke å levere på egne løfter før perioden er over, sier generalsekretær Pernille Huseby.

 
Forebyggende grep

WHO oppfordrer alle land i verden til å ta grep for å redusere risikoen for kreft, blant annet ved å tilpasse den nasjonale kreftstrategien etter dagens situasjon. Kreftforeningen i Norge er opptatt av forebygging og skriver på sin nettside at selv et lavt alkoholforbruk øker risikoen for kreft. 

Ifølge WHO kan syv millioner liv spares på verdensbasis dersom de rette forebyggende tiltak settes inn. 

En nasjonal alkoholstrategi, med mål om å redusere skadelig alkoholforbruk, er eksempel på et slikt forebyggende tiltak. 

- Strategien bør stille krav til produsentene om merking av alkohol med helseadvarsler om kreftrisiko, alkoholbruk under graviditet og kjøring, i tillegg til ingredienser og næringsinnhold. Ikke minst bør strategien inkludere bedre behandlingstilbud for familier som sliter med rus, sier Huseby.