Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Helsesøstre har fått øremerkede midler, men opptrappingsplanen er fortsatt kun frie midler til kommunene.
Helsesøstre har fått øremerkede midler i årets budsjett, men penger til kommunenes rusarbeid er fortsatt kun frie midler. Foto: Shutterstock

Etterlyser øremerkede ruspenger

Heller ikke i år har Regjeringen prioritert å øremerke kommunale ruspenger, til tross for krav fra et samlet rusfelt.

Regjeringen øker bevilgningen av frie midler til kommunene med 300 millioner kroner for å drive rusomsorg i 2018. Disse inngår som en del av økningen i opptrappingsplanen for rusfeltet, som er på 260 millioner neste år. 

At økningen i opptrappingsplanen er 40 millioner mindre enn økningen av de frie midlene, skyldes at regjeringen foreslår et kutt i tilskudd til samarbeid mellom ideelle virksomheter og kommunene.

Les vår oppsummering av statsbudsjettet her.

- Tar ikke inn over seg realiteten

Actis er skuffet over manglende øremerking også i år. Samtlige organisasjoner på rusfeltet har i foregående budsjettrunder ønsket øremerkede midler.

- Dette tyder på at politikerne ikke tar inn over seg realiteten: Frie midler til kommunene brukes ofte på helt andre ting enn det helseministeren har ønsket seg. Vi trenger en øremerking for at tiltak og hjelp faktisk skal nå dem den er tiltenkt, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

Les også: For lite satsing på rusavhengige i fengsel.

Ruspenger til barnehage

I Klassekampen kom det nylig frem at Trondheim kommune for 2018 har budsjettert med å bruke statlige penger beregnet på rusarbeid til å styrke barnehagene. Oslo budsjetterer med å kun bruke 30 av 57 bevilgede millioner kroner direkte på rustiltak. 

Det samme så vi i 2016. Da fikk Oslo kommune 88 millioner kroner til ekstra innsats på rusfeltet. Bare halvparten av disse midlene ble brukt på rusomsorg.

Krav fra samlet rusfelt 

- Hele rusfeltet står samlet bak kravet om økt bruk av øremerking. Vi håper KrF og Venstre tar ansvar for å rette opp dette i forhandlingene, sier Gerhardsen.

I 2016 bevilget regjeringen 300 millioner kroner som frie midler til kommunene, og 45 millioner kroner gjennom øremerking til diverse rustiltak. 

Sett under ett er det nå bevilget 1,2 milliarder av totalt 2,4 milliarder som er lovet i opptrappingsplanen.