Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Lavterskeltilbud beholder støtten.
Regjeringen vil ikke trekke støtten til aktiviteter som avlyses på grunn av virusutbruddet. Dette gjelder for eksempel møter, lavterskeltilbud og forebyggende innsats. Foto: Shutterstock

Får beholde tilskudd

Actis har hatt kontakt med tilskuddsavdelingen i Helsedirektoratet om situasjonen mange organisasjoner vil oppleve som resultat av koronaviruset. 

Noen organisasjoner har fått støtte til konkrete aktiviteter som må avlyses, enten det er møter, lavterskeltilbud, forebyggingsinnsats i skoler/barnehager, sommerleire eller politiske møter/konferanser. Andre sliter med konsekvenser av karantene/hjemmekontor/sykdom opp mot rapporteringsfrister etc. 

Ifølge regjeringens nettsider skal frivillige organisasjoner få beholde statlig tilskudd som er gitt til aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene. Dette vil gjelde for tilskudd under alle departementer.

Det enkelte departement vil sørge at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner. Helsedirektoratet er kjent med denne bestemmelsen.

Stor pågang

Tilskuddsavdelingen i Helsedirektoratet har ellers mange spørsmål å ta stilling til for tiden. Det gjelder for eksempel rapporteringsfrister, overføring av ubrukte midler, finansiering av tiltak som må utsettes/avlyses, men hvor kostnader allikevel påløper og så videre. 

De jobber med saken, avklarer en del prinsipielle spørsmål med Helsedepartementet og kommer tilbake med mer informasjon til organisasjoner som har rettet konkrete spørsmål til direktoratet. Men noe gjelder flere:

Mange tilskuddsordninger har rapporteringsfrist 1. april, og Actis har mottatt mange henvendelser fra tilskuddsmottakere med spørsmål om utsatt frist for regnskapsrapportering eller revisoruttalelse og lignende.

Fristen kan utsettes

Noen få ber også om generell utsettelse av måloppnåelsesrapportering. Helsedirektoratet sier at de som spør om utsettelse, får uten videre utsatt frist til 1. mai.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å rapportere som normalt, til å gjøre det. De som ser at de ikke klarer det, må ta kontakt med tilskuddsavdelingen i Helsedirektoratet før 1. april.

Les også: Actis-kongressen er utsatt.