Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Fireårsreglen for skjenkebevillinger viktig demokratisk virkemiddel

- Om ordningen med jevnlig fornyelse av skjenkebevillinger hvert fjerde år endres vil det redusere velgernes innflytelse på den lokale alkoholpolitikken, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Dagens modell for salgs- og skjenkebevillinger innebærer at bevillingene må fornyes etter valget av nytt kommunestyre. Regjeringen ønsker nå å forlenge bevillingsperioden utover dagens maksimumslengde på fire år. Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er kritiske til forslaget. 

- Kvaliteten på forvaltningen av alkoholpolitikken er veldig varierende fra kommune til kommune. Konsekvensene av skjenkebrudd går først og fremst ut over kommunenes innbyggere. Endringsforslaget innebærer at velgerne, altså vanlige mennesker, får mindre mulighet til å påvirke alkoholpolitikken der de bor, sier Gerhardsen. 

En gjennomgang av kommunenes forvaltning av alkoholloven viser at regelbrudd som avdekkes sjelden får konsekvenser – og konsekvensene varierer på tvers av kommunene. 

- Vi er bekymret for at forslaget vil føre til at lokalpolitikerne og velgerne får mindre kontroll over skjenkepolitikken. Vi ser også at det i dag er for ulik praktisering av reglene. Det vil snart bli innført et nasjonalt prikkesystem, som skal sikre en større likebehandling av skjenkebrudd. Forlengede bevillingsperioder er et skritt i feil retning, og vil gjøre det vanskeligere å stoppe useriøse aktører, påpeker Gerhardsen.

Hun mener innføring av sentrale skjenketidsbestemmelser i kombinasjon med et prikkesystem vil bidra til å sikre likebehandling av skjenkebransjen på tvers av kommunegrenser.