Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kun 2 prosent av unge i Norge bruker cannabis hver måned.
Andelen av befolkningen i Portugal som oppgir at de har brukt narkotiske stoffer har økt fra 2012 til 2016/17. Økningen skyldes hovedsakelig at flere oppgir å ha brukt cannabis. Foto: Shutterstock

Flere bruker cannabis i Portugal

Økning i jevnlig cannabisbruk blant portugisere, viser ny rapport.

Andelen av befolkningen i Portugal som oppgir at de har brukt narkotiske stoffer har økt fra 2012 til 2016/17. Det viser en fersk befolkningsundersøkelse fra det portugisiske narkotikabyrået Sicad.

3,8 prosent av den voksne befolkningen (15-74 år) oppgir å ha brukt et illegalt stoff i løpet av det siste året. Det er en økning fra 1,5 prosent i 2012.

Økningen skyldes hovedsakelig at flere oppgir å ha brukt cannabis. Cannabisbruken i Portugal er likevel forholdsvis lavt i sammenlignet med andre europeiske land.

Flere bruker daglig

Blant unge voksne (15-34 år) har andelen regelmessige cannabisbrukere (de som oppgir å ha brukt sist måned) økt fra 3,1 prosent i 2012 til 6,2 prosent i 2016/17.

Man finner også en liten økning i andelen som oppgir å ha brukt stoffet i løpet av livet eller siste år.

 

Det har vært en økning i bruk av hasj og marihuana i Portugal.

Kilde: Sicad

 

Andelen regelmessige cannabisbrukere som oppgir daglig eller nesten daglig bruk har økt fra 30 prosent til 67 prosent. Andelen som bruker sporadisk (en gang i uka eller mindre) er halvert, fra 53,9 prosent i 2012 til 24,8 prosent i 2016/17.

Disse funnene kan tyde på at bruksmønsteret er i endring fra sporadisk bruk til mer intensiv dagligbruk.

Mulig økning i fyll

Alkoholbruken var relativt stabil. De som oppga å noen gang ha drukket steg noe. Drøyt 48 prosent oppga at de hadde brukt alkohol siste år, en liten nedgang fra 2012. Andelen som oppgir å ha drukket alkohol fem til syv dager i uken har imidlertid økt noe, fra 35,4 prosent til 39,5 prosent.

Andelen ungdom som oppgir å ha drukket seg beruset en gang eller mer per måned det siste året har økt fra 3,4 prosent til 5,1 prosent. Økningen skyldes at flere kvinner oppgir at de har drukket seg fulle.

En viktig forklaring på dette er at grensen for beruselsesdrikking blant kvinner ble senket fra fem til fire enheter.