Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Flere kvinner oppsøker Overgrepsmottaket i Oslo.
I sommer ble overgrepsmottaket i Oslo oppsøkt av 30 prosent flere sammenlignet med tilsvarende måneder andre år. Foto: Pexels

Flere kvinner oppsøker hjelp

Overgrepsmottaket i Oslo har merket en pågang av kvinner som trenger hjelp. Har fylla skylda?

I juni og juli i år har overgrepsmottaket i Oslo blitt oppsøkt av 30 prosent flere sammenlignet med tilsvarende måneder andre år.

Overraskende tall

Mandag 5. desember inviterer Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) og Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan til frokostmøte om vold mot kvinner og rusens rolle. Helle Nesvold, overlege ved Oslo overgrepsmottak, er en av innlederne. Hun skal snakke om seksuelle overgrep og rusens rolle.

Nesvold sier de aldri tildigere har opplevd så mange henvendelser fra kvinner som trenger hjelp. Mediefokus og informasjonskampanjer kan være noe av årsaken, men det kan også være at mer festliv fører til flere overgrep. Mørketallene er dessverre store, og man regner med at bare en av ti søker hjelp etter et overgrep.

Mangler russtatistikk 

Ved overgrepsmottaket blir det ikke ført noen journal om gjerningspersonens mulige ruspåvirkning, så det finnes ikke gode tall over rusmiddelbruken hos overgriperne. Derimot ser man at enkelte av de som blir utsatt for seksuelle overgrep blir påført rusmidler mens andre utnyttes når de er sårbare i ruset tilstand.

Les også Helle Nesvold blogg om seksuelle overgrep og rusens rolle.

Frokostmøtet arrangeres i forbindelse med den internasjonale 16-dagerskampanjen for avskaffelse av vold mot kvinner. Det er gratis, og holdes på Kulturhuset ved Youngstorget i Oslo, kl 8-9.30.

Meld deg på her.

Les mer om frokostmøtet.