Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Flere mennesker søker hjelp for avhengighet av cannabis
Antall pasienter som søker hjelp for cannabisavhengighet er doblet på ti år, ifølge ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Foto: Pexels

Flere søker hjelp for problemer med cannabis

Det er en sterk økning av mennesker som søker hjelp for cannabisrelaterte problemer i Europa.

Det viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå, EMCDDA. Rapporten viser oppsiktsvekkende tall på antall som oppgir å slite med cannabis: Ifølge rapporten er antallet pasienter innlagt med cannabisrelaterte problemer doblet i perioden 2003-2014.

En lignende økning sees ikke for andre ulovlige stoffer. Cannabis utgjør dermed en økende andel av nye behandlingstilfeller.  Ifølge rapporten skyldes ikke økningen at flere er blitt henvist til behandling fra rettssystemet.

Les rapporten her.

- Må legge bedre til rette for hjelp

- En del unge har en oppfatning om at cannabis er nærmest harmløst. Disse nye tallene viser at mange sliter med avhengighet og problemer knyttet til cannabismisbruk. Vi ser det samme fra Norge, med en markant økning i unge som søker hjelp. Vi må både jobbe godt med kunnskap og forebygging, men og legge bedre til rette for at folk som sliter med problemer knyttet til rus får tilbud om hjelp og behandling, slik at de kan få livet tilbake på rett kjøl, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Ifølge EMCDDA ser ikke økningen i cannabisrelaterte problemer ut til å være på grunn av en generell økning av pasienter som blir innlagt til behandling.

Andelen pasienter som hovedsakelig sliter med cannabisavhengighet økte fra 29 prosent av alle nye innleggelser i 2003 til 46 prosent i 2014.

Økning også i Norge

Også i Norge har vi sett en betydelig økning i behandlingssøkende som oppgir cannabis som sitt primære misbruksstoff: Antallet pasienter i behandling med cannabisproblemer som hovedtilstand har økt fra 2500 i 2010 til 3400 i 2014. 

Lyst til å vite med om cannabis? Last ned vårt hefte Myter og fakta om cannabis helt gratis!