Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Inger Lise Hansen er Actis sin nye generalsekretær
- Norge trenger en solidarisk og ansvarlig ruspolitikk som gir de mest sårbare av oss best mulig beskyttelse og omsorg. Det kommer ikke av seg selv. Dette er vårt felles ansvar, sier Inger Lise Hansen. Foto: Actis

- Forebygging er et felles ansvar 

Å sikre at barn og unge får en god og trygg barndom, er en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å hindre rusproblemer, mener Inger Lise Hansen, Actis sin nye generalsekretær. 

Hansen kommer fra jobben som kommunikasjonssjef i Horten kommune, og har bred politisk erfaring gjennom flere år som nestleder i KrF og leder i KrFU. Hun tiltrådte stillingen 10. januar.

Hansen trakk seg fra politikken i 2011, men er nå tilbake i rampelyset og klar for å innta en fremtredende rolle i det offentlige ordskiftet som generalsekretær i Actis.   

- Det er veldig gøy å endelig være på plass i denne jobben. Jeg gleder meg til å sette meg bedre inn i saksfeltet og bidra til å sette dagsorden i samfunnsdebatten, sier hun.   

Skape gode rammer

Forebygging er spesielt viktig for Hansen, og  hun har et sterkt engasjement for at barn og unge skal ha en god oppvekst. Deltakelse på fritidsaktiviteter, et godt forhold til venner og foreldre, og skoler som engasjerer seg i barnas oppvekstmiljø er noen av suksessfaktorene i en god forebyggingspolitikk.

Én av våre viktigste oppgaver, ifølge Hansen, er å skape gode rammer rundt barndommen som gjør at terskelen for å begynne med rusmidler er høy.   

- Norge trenger en solidarisk og ansvarlig ruspolitikk som gir de mest sårbare av oss best mulig beskyttelse og omsorg. Det kommer ikke av seg selv. Dette er vårt felles ansvar, og det er viktig for meg å jobbe videre for. Å forebygge rusproblemer handler om å være føre var, slik at vi unngår at mennesker blir avhengige, at pårørende sliter seg ut og at samfunnet taper store summer, sier generalsekretæren. 

Spennende reform

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovet en behandlings- og forebyggingsreform i løpet av stortingsperioden. Hansen har klare mål for hvilken rolle Actis skal spille her. 
 
- Å hindre at mennesker blir avhengige av rus er prioritet nummer én. Den ventede forebyggingsreformen er spennende og viktig, og her skal Actis være en tydelig premissleverandør slik at reformen fylles med godt innhold, lover Hansen.  

Tydelig mot legalisering

Hansen har vært kjent som en uredd stemme i politikken, og hun har ikke tenkt til å slutte med å ta opp saker som er viktige for henne. På narkotikafeltet er hun spesielt opptatt av at vi i Norge må ta et tydelig standpunkt mot legalisering.  
 
- Actis skal være en kraftfull motstemme i møte med de som roper høyt om at legalisering av cannabis ikke er så farlig. Jeg mener at befolkningen, og spesielt nye generasjoner, trenger å ha bedre innsikt i de negative konsekvensene vi risikerer ved økt tilgjengelighet.  

Samarbeid mellom medlemmene

God organisasjonskultur og samarbeid viktig for Hansen, og hun er spesielt spent på å bli kjent med alle de 35 forskjellige medlemsorganisasjonene i Actis. 
 
- Jeg ser virkelig frem til å bli kjent med organisasjonene i paraplyen - både de som jobber der, hva de jobber med og hvordan de jobber. Og jeg gleder meg til samarbeid på tvers for å sikre at vi sammen setter agenda og påvirker ruspolitikken i en mer ansvarlig retning, avslutter hun.