Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Jente holder cannabis i hånden

Forskere slår alarm

Ledende rusforskere krever opplysningskampanjer om cannabis.

Denne uken er verdens land samlet på Ungass-møtet i New York for å diskutere den globale narkotikapolitikken. Samtidig krever ledende rusforskere handling: Risikoen ved cannabisbruk er så stor at folk må advares. Særlig er unge utsatt. Actis støtter kravet og ber helseminister Bent Høie følge opp. 

- Det er ikke forsvarlig å vente på absolutte beviser på at cannabis er en medvirkende årsak til psykose. Det er allerede tilstrekkelig bevis for å advare folk mot risikoen ved hyppig bruk av cannabis, spesielt de sterkeste sortene. Det er mange grunner til at vi bør ha folkeopplysningskampanjer, sier Sir Robin Murray, professor ved Kings College London, til The Guardian. 

Klar beskjed til Høie

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, er klar på oppfordringen til helseministeren:

- Når internasjonalt anerkjente forskere gir en så klar beskjed om at folk må informeres om risikoen for den mentale helsen ved cannabisbruk, forventer vi at helseminister Bent Høie følger opp, sier hun. 

Økt risiko

Bakgrunnen for varselet fra forskerne fra USA, Storbritannia, Europa og Australia er økt kunnskap om hvordan jevnlig cannabisbruk øker risiko for psykose hos mennesker som har en høyere sårbarhet for dette. Hos enkelte kan psykose utvikles til schizofreni.

Få land har valgt å advare sin befolkning om risikoen ved dette, blant annet fordi cannabis er forbudt i de fleste land og fordi kunnskapen om denne risikoen har vært begrenset. Nå vet vi mer, og rusekspertene mener det trengs en global folkehelsekampanje for å informere folk om risiko.

Krever folkehelsekampanjer

Selv om de fleste cannabisbrukere ikke opplever psykose, er risikoen på et slikt nivå at folk bør advares, mener forskerne. Anslag tilsier at redusert cannabisbruk i befolkningen vil kunne forhindre 8-24 prosent av psykosetilfellene.

- Actis har bedt helseminister Bent Høie og Helsedirektoratet om å igangsette folkehelsekampanjer om cannabis, på samme måte som vi har for alkohol og tobakk. Dette er viktig for å være føre var og forhindre skade, sier Gerhardsen.

Høy bruk i noen miljøer

Forskning viser at blant dem som har prøvd cannabis fem ganger eller mer, risikerer 17 prosent å bli avhengige. I Norge har vi generelt lav ungdomsbruk målt mot andre europeiske land, men vi har kommuner der bruken er bekymringsfull. I Oslo har for eksempel over 25 prosent av elevene i tredje klasse på videregående skole brukt cannabis. Samtidig sier 1 av 5 gutter på videregående (på landsbasis)at de har prøvd å røyke cannabis.

 

Les mer om cannabis i Actis sitt notat «Myter og fakta om cannabis»