Meld deg på vårt nyhetsbrev!

FN har utviklet internasjonale standarder for god forebygging. Foto: Min An/Pexels

Forskningsbasert forebygging

Onsdag 12. desember kommer forebyggingseksperten Wadih Maalouf til Actis’ konferanse for å snakke om hva som må til for å få på plass effektiv rusforebygging.

For hver tikrone som brukes på forebygging sparer vi minst en hundrelapp i fremtidige kostnader i både helsevesenet og justissektoren. Det mener FNs narkotikabyrå, UNODC. Onsdag 12. desember kommer forebyggingseksperten Wadih Maalouf til Actis’ konferanse for å snakke om hva som må til for å få på plass effektiv rusforebygging.

Se hele programmet og meld deg på her

UNODC, har i samarbeid med Verdens helseorganisasjon utviklet internasjonale standarder for hva som er god forebygging, og over 100 eksperter fra 47 land har bidratt. Standardene bygger på en gjennomgang av eksisterende forskning, og anbefaler tiltak som har dokumentert effekt.  Hovedmålet er å hjelpe ungdom å unngå eller utsette narkotikadebut. God forebygging bør, ifølge UNODC også ha som mål at mindreårige ikke skal drikke alkohol. Det viktigste er å ta tak i de underliggende årsakene til at ungdom ruser seg, og ikke fokusere på stoffene i seg selv.

Utgangspunktet for god rusforebygging er å sikre at barn og unge har trygge og gode oppvekstsvilkår, der de har mulighet til å utvikle seg til velfungerende voksne.

Forebygging bidrar til positivt samspill mellom barn, unge og voksne og mellom familier, skoler, arbeidsplass og samfunn.

Forebygging etter rusreformen

Regjeringen har varslet en rusreform, og vil flytte ansvaret for reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler fra justissektoren til helsetjenesten. Hvilke konsekvenser kan dette få for rusforebyggingen? Hvilke muligheter åpnes, og hvilke lukkes? 12. desember setter Actis søkelyset på disse spørsmålene.

Helseminister Bent Høie åpner konferansen. I tillegg kommer Ola Melbye Pettersen fra KoRus Oslo for å presentere de nyeste tallene på ungdoms rusbruk. Pettersen jobber også ved Uteseksjonen i Oslo, og vil trekke inn erfaringer fra sitt arbeid med oppsøkende, rusforebyggende arbeid. Marit Bye vil presentere evalueringen av Ringsakers kommune erfaring med forebyggingsmodellen TIUR (Tidlig Intervensjon Unge og Rus) og Linn Gjersing fra Folkehelseinstituttet for å snakke om hva forskningen sier om effekten av avkriminalisering.

Klikk her for fullt program og påmelding