Meld deg på vårt nyhetsbrev!

220 personer døde av overdose i 2016
Antall overdosedødsfall ligger stabilt fra i fjor. Foto: Shutterstock

Fortsatt høye overdosetall

220 personer døde av overdoser i 2016. Det er én færre enn i 2015.

De nye tallene ble tilgjengelige i dødsårsakregisteret 13. desember.

- Det er trist å se at antallet overdosedødsfall ligger stabilt fra i fjor. Tunge rusmisbrukere lever krevende liv og er en gruppe med høy dødelighet, noe disse tallene vitner om. Dette er tragiske dødsfall som vi vet kan forebygges, men det krever langsiktig innsats, sier fungerende generalsekretær Pernille Huseby.

Actis mener at vi i likhet med arbeidet mot trafikkdød aldri må avslutte innsatsen med å redusere overdosedødsfallene. Overdosearbeidet må derfor fortsette kontinuerlig og evalueres jevnlig.

Les også: Overdosesituasjonen i Norge

Må ha oppdatert strategi

Arbeiderpartiet har fremmet forslag i Stortinget om ny nasjonal overdosestrategi fra 2019, der tanken er at strategien skal revideres hvert fjerde år. Det er vi glade for.

- Det er viktig at nye trender og målgrupper fanges opp og omfattes, slik at strategien til enhver tid er mest mulig målrettet og virkningsfull. Vi håper på tverrpolitisk enighet om forslaget, slik at vi framover kan miste færre som følge av overdose, sier Huseby.

Svak reduksjon

Samtidig er det en liten reduksjon i antall narkotikarelaterte dødsfall, fra 289 i 2015 til 282 i 2016. narkotikarelaterte dødsfall inkluderer blant annet overdoser og selvmord med narkotika.

Les også: Slik reddes liv etter overdose

Ellen Johanna Amundsen, forsker ved Folkehelseinstituttet, beskriver tallet på narkotikarelaterte dødsfall i Norge som «altfor høyt», men presiserer at vi ikke er noen versting:

- Vi ligger høyt, men ikke på topp; antallet narkodødsfall er høyt i hele Nord-Europa. Så må det også tas hensyn til at det er usikkerhet i tallene, og at ikke alle land er like flinke som de skandinaviske landene til å føre statistikk; da Sverige skjerpet sine rutiner for registrering, kom de dårligere ut, sier Amundsen til Dagbladet.

Flere årsaker til dødsfallene

Ifølge Amundsen er det flere årsaker til dødsfallene:

  • I Norge har vi en aldrende gruppe rusavhengige som injiserer. Siden 2003 har trenden i aldersfordelingen vært at andelen over 44 år har økt og andelen under 35 år har blitt redusert, både for menn og kvinner. I 2015 var 12 prosent av de døde over 60 år og ni prosent under 24 år. Denne stadig eldre gruppen har dårligere allmenntilstand, hvilket øker risikoen for å dø. Rekrutteringen går også går ned i denne gruppen.
  • Blandingsmisbruk er utbredt. Mange rusavhengige bruker flere stoffer samtidig, noe som øker risikoen for dødsfall.
  • Opphold i rusbruk, enten på grunn av soning eller behandling, senker toleransen. Dersom man så vender tilbake til «normal» brukerdose, kan denne ofte være høyere enn hva kroppen tåler. 

 

Les også: For lite satsing på rusavhengige i fengsel.

Det var 336 dødsfall som skyldes alkoholbruk i 2016. Det er en nedgang fra 352 i 2015. Samlet sett var det 23 færre dødsfall av alkohol, narkotika og medikamenter i 2016 enn i 2015.