Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ny stortingsmelding om spillpolitikk lansert i dag.
Stortingmeldingen «Alt å vinne» om fremtiden for norsk spillpolitikk ble lagt frem i dag. Foto: Shutterstock

Fortsatt vern av enerettsmodellen

Enerettsmodellen består, men regjeringen gir for svake sanksjonsmuligheter overfor utenlandske aktører. 

Dette er noen av hovedpunktene i regjeringens nye stortingsmelding «Alt å vinne», som ble lagt frem i dag. Meldingen staker ut kursen for norsk spillpolitikk i årene fremover.

Regjeringen slår fast at enerettsmodellen er den beste måten å drive ansvarlig spillvirksomhet på. En ny undersøkelse fra Blå Kors viser at politikerne har folket i ryggen: 73 prosent er imot at utenlandske spillselskaper skal få lisens for å drive pengespill i Norge.  

- Solid melding

- Vi vil gratulere regjeringen med en solid stortingsmelding om pengespill. Vi er glade for at regjeringen legger vekt på ansvarlighet ved å bekrefte av at enerettsmodellen består. Actis mener dette er det beste vernet mot økte spillproblemer. Samtidig savner vi en større innsats for å stoppe det voldsomme reklametrykket fra utenlandske spillselskap som norske forbrukere utsettes for, så her håper vi på drahjelp fra Stortinget, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

I dag reguleres pengespill av tre forskjellige lovverk: Lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Ansvaret har vært delt mellom Kulturdepartementet og Landbruksdepartementet. Actis har lenge jobbet for én lov og ett departement, og er veldig fornøyd med at Kulturdepartementet vil nå samle alt i en felles lov, og ett felles departement: Kulturdepartementet.

Les hele stortingsmeldingen «Alt å vinne» her. 

Over 100 000 nordmenn har problemer med pengespill. 

Ulovlig reklame

89 prosent av pengespillreklamen på norske TV-skjermer i 2015 kom fra uregulerte aktører. Dette er reklame som bryter norsk lov, og som regjeringen bør gjøre langt mer for å stanse. Hvert år annonserer utenlandske aktører for 742 millioner kroner på norske TV-skjermer. Mange av disse henvender seg direkte til norske spillere gjennom bruk av kjente norske fjes som for eksempel John Carew og Tone Damli.

En utredning fra advokatfirmaet Hjort viste at spillselskapenes ambassadører og reklamebyråer kan holdes ansvarlig for medvirkning til brudd på lotterilovens markedsføringsforbud

- Vi stusser over at departementet ikke varsler en tøffere kamp mot norske reklamebyråer og ambassadører som jobber for utenlandske spillselskap, når departementet samtidig fastslår at disse driver ulovlig virksomhet. I Norge er det bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å reklamere for pengespill, sier Gerhardsen.

En undersøkelse fra Sentio Reseach viste at hele 55 prosent av nordmenn ikke er klar over at det er ulovlig for andre enn Norsk Tipping og Rikstoto å annonsere for pengespill i Norge. 

Actis har tidligere etterlyst strengere sanksjonsmuligheter overfor spillambassadører.

Blokkering av nettsider

Actis har også vært pådriver for muligheten til å blokkere nettsider med ulovlige pengespill for å verne sårbare norske spillere. Regjeringen går i meldingen inn for å utrede muligheten for et skålt pop up-varsel for spillere som vil inn på ulovlige spillsider.

- Det er gledelig at Kulturdepartementet vil utrede mulighetene for en type pop up-varsel av ulovlige spillnettsider, men vi hadde håpet på tøffere tiltak. Lotteritilsynet må få sterkere fullmakter til å avdekke brudd på reklameforbudet og mulighet til å iverksette strengere sanksjoner for å forebygge at aktører utfordrer det norske lovverket, mener Gerhardsen.    

Bingoliberalisering

Et annet viktig område for spillpolitikken er bingo. Bingo spilles av et fåtall spillere, men disse er ofte blant de mest utsatte. I spillmeldingen vil regjeringen fjerne en 30 sekunders forsinkelse før man kan starte et nytt spill, noe som for mange spillere er en verdifull «tenkepause».

- Vi registrer at bingobransjen ser ut til å ha fått gjennomslag for noen av sine forslag. Regjeringen sier selv i meldingen at over halvparten av databingo- og Belago-spillerne er risiko- og problemspillere. Prosentandelen av disse har økt de siste årene. Vi er derfor veldig skuffet over at 30-sekundersregelen fjernes, avslutter Gerhardsen.

Les mer om bingospill i Norge. 

Les vår rapport om pengespill «Verdier i spill»