Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Forebygging av rusproblemer blant ungdom på Island
Islandsk ungdom ruser seg langt mindre nå enn på slutten av 90-tallet. Inga Dóra Sigfúsdóttir kommer til Actis sin konferanse 14. desember for å fortelle hvilke grep de har gjort for å få ned rusbruken.

Hemmeligheten bak Islands rus-suksess

Ungdom på øya har redusert rusbruken kraftig de siste tiårene. 14. desember kommer forsker Inga Dóra Sigfúsdóttir til Norge for å fortelle om strategien bak suksesshistorien.

Island kan på mange måter sies å være en forebyggingssuksess. Gjennom systematisk arbeid har ungdoms bruk av alkohol, narkotika og tobakk sunket drastisk de siste 20 årene.

Andelen 15-16-åringer som har vært beruset i løpet av siste år har falt fra 42 prosent i 1998 til 5 prosent i 2016. Andelen som har brukt cannabis har blitt redusert fra 17 til 7 prosent og andelen som røyker daglig har falt fra 23 til 3 prosent.

I dag er islandsk ungdom er blant de som drikker minst alkohol, cannabis og tobakk i Europa. Resultatene har fått stor oppmerksomhet, både av norske og av internasjonale medier.

Kjent forsker til fagkonferanse

På konferansen «Generasjon null tull» 14. desember kommer Inga Dóra Sigfúsdóttir for å fortelle om hemmeligheten bak den islandske suksesshistorien.

Inga Dóra Sigfúsdóttir

Foto: Privat 

Sigfúsdóttir  har lang fartstid som ungdomsforsker, og har forsket spesielt på risiko- og beskyttelsesfaktorer i forebygging av ungdomskriminalitet og narkotikabruk.

Hun har skrevet tre bøker (på islandsk) om ungdoms livsstil og fritidsaktiviteter og har publisert over 90 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Sigfúsdóttir er administrerende direktør ved ICSRA, det islandske senteret for samfunnsforskning og analyse. Hun er også professor ved Reykjavik Universitet, forsker ved Lærerfakultetet ved Columbia University i New York og  besøkende professor ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Islands-modellen på norsk

Gjennom systematisk forebyggingsarbeid har Eide kommune lyktes med å redusere andelen ungdom som sier de har drukket seg beruset siste år fra 27 prosent i 2013 til 12 prosent i 2016.

Andelen som svarer at det gir status å drikke alkohol og røyke hasj har blitt halvert i samme periode. Og andelen som svarer at de får lov til å drikke alkohol av foreldrene, er redusert fra 20 til 8 prosent.

14. desember kommer folkehelsekoordinator Ellen Marie Krakeli på konferansen «Generasjon null tull» for å fortelle hvordan kommunen oppnådde de gode resultatene.

Ny app for ungdom

På konferansen vil også Geir Scott Brunborg ved Folkehelseinstituttet presentere tall på ungdoms alkoholbruk, og forsker og psykolog Ove Heradstveit fra Uni Research Helse vil snakke om rus og skoleprestasjoner.

I tillegg vil Sturla Naas Johansen fra RUStelefonen fortelle om hva ungdom lurer på om alkohol og presentere den nye appen «Drikkevett», som er myntet på ungdom.  

Klikk her for fullt program og påmelding.

Her kan du lese mer om rusforebygging på Island:

Rusmisbruk blant unge begynte å nærme seg epidemiske størrelser. Så snudde alt.

How Iceland Got Teens to Say No to Drugs 

Iceland knows how to stop teen substance abuse but the rest of the world isn’t listening