Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Avvikling av Polet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.
Vinmonopolet er et viktig virkemiddel i en ansvarlig alkoholpolitikk. Foto: Ellen Jarli

Høyre setter Polet i fare

I utkastet til partiprogram for neste periode foreslår programkomiteen i Høyre en omfattende liberalisering av alkoholpolitikken.

Komiteen foreslår blant annet salg av sterkøl i dagligvarebutikker, alkoholsalg i dagligvarebutikker til kl. 23.00, lavere alkoholavgifter og utvidet åpningstid for Vinmonopolet.

Forslagene kan sette både Vinmonopolet og reklameforbudet i fare, konkluderer en juridisk utredning utført av Lund & Co på oppdrag for Actis. 
(Utredningen ligger som nedlastbar PDF til denne saken).

Les også: Jus-utredning: Høyre-program kan true polet og forbudet mot alkoholreklame (Vårt Land)

Både Vinmonopolet og reklameforbudet er unntak fra EØS-rettens prinsipp om fri handel, fordi de er viktige og effektive tiltak for å beskytte folkehelsen. Imidlertid avhenger dette av at vi fører en helhetlig og sammenhengende – altså konsistent – alkoholpolitikk, der målet er å beskytte folkehelsen og begrense konsumet. En liberalisering av alkoholpolitikken er derfor et sjansespill med disse viktige ordningene.

- Vi er overrasket over at Høyres programkomité har foreslått en så omfattende liberalisering av alkoholpolitikken. Høyre er et ansvarlig parti som i regjering har vernet om hovedlinjene i alkoholpolitikken, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis. 

I utredningen fremholder Lund & Co:

  • «Selv om vinmonopolordningen og reklameforbudet har blitt funnet forenlig med EØS-avtalen, kan en senere liberalisering av alkoholpolitikken innebære at ordningene ikke lenger står seg EØS-rettslig».
  • «Det er vårt syn at hverken Vinmonopolets enerett eller det generelle forbudet mot alkoholreklame vil stå like trygt i et EØS-rettslig perspektiv dersom forslagene fra Høyres programkomité skulle bli vedtatt»


Verdens helseorganisasjon peker på tre sentrale virkemidler for å begrense alkoholskader: Begrenset tilgjengelighet, prisregulering og alkoholreklameforbud. Høyres programforslag rokker ved alle disse tre grunnpilarene, ved at de vil resultere i billigere og mer tilgjengelig alkohol, i tillegg til å sette Vinmonopolet og reklameforbudet i spill.

- Forslagene gir heller ikke samfunnsøkonomisk mening. Så sent som 11. november la Finansdepartementet frem tall som viser at god folkehelse har spart staten for 7 milliarder på ti år, avslutter Huseby.