Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Pernille Huseby
Pernille Huseby er ansatt som ny generalsekretær i Actis. Hun har fungert i stillingen siden i sommer.

Hun er vår nye generalsekretær

Pernille Huseby har fungert som generalsekretær siden i sommer, og ble i dag tilsatt av styret.

Huseby har lang fartstid i organisasjonen. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver og leder for fagavdelingen i Actis, som hun tiltrådte i 2014.

- Jeg er stolt av den tilliten styret viser meg, og gleder meg veldig til å fortsette det viktige arbeidet Actis gjør for å bedre norsk ruspolitikk, sier den nye generalsekretæren.

Forebygging er noe hun synes er særlig viktig:

- Jeg er spesielt opptatt av å løfte forebyggingsperspektivet for å sørge for at færrest mulig utvikler rusproblemer. Rusforebygging handler for meg om å skape et inkluderende og varmt samfunn med trygge barn og unge, og ha gode systemer for å fange opp de som sliter. I tillegg må politikken både for alkohol, narkotika og pengespill utformes på en måte som setter hensynet til de mest sårbare først. Det utfordres til stadighet. Der har vi i Actis og medlemsorganisasjonene en viktig oppgave som jeg gleder meg til å jobbe videre med, sier Huseby.   

Huseby er utdannet statsviter og har bred erfaring fra norsk media. Hun har blant annet vært kommentator i VG og politisk redaktør i Nationen før hun kom til Actis.

Arne Johannessen, styreleder i Actis, er svært tilfreds med tilsettelsen.

- Pernille har gjort en utmerket jobb den tiden hun har fungert som generalsekretær. Styret er derfor veldig fornøyde med tilsettelsen. Huseby er meget faglig sterk og har et godt strategisk blikk, så vi har store forventninger til hva Actis vil utrette i tiden fremover, sier Johannessen.