Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi bør ha samme grense for alkoholbruk til sjøs som på land, 0,2 promille, for å hindre flere dødsulykker
Vi bør ha samme grense for alkoholbruk til sjøs som på land, 0,2 promille, for å hindre flere dødsulykker. Foto: Pexels

Hva er trygg alkoholbruk i båt?

Grensen for hvor mye du kan ha i promille hvis du skal kjøre båt er langt høyere enn hvis du skal kjøre bil. 

Vi bør ha samme grense for alkoholbruk til sjøs som på land, 0,2 promille, for å hindre flere dødsulykker, mener Actis. 

Selv lav promille gjør at kroppens evne til å styre temperatur settes ut av spill. Det gjør at alkoholinnntak halverer overlevelsestiden i vann. 

De to siste årene har over 60 personer druknet i fritidsbåtulykker i Norge, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. På grunn av få obduksjoner mangler det klare tall på hvor mange av disse som er rusrelatert, men sjøvettkampanjen "Klar for sjøen" anslår at 1/4 av de som omkommer fra fritidsbåt er alkoholpåvirket.

Alkohol og båtliv er en dårlig kombinasjon

Tallene viser at det er nesten bare menn som omkommer i fritidsbåtulykker. De fleste av ulykkesofrene er over 40 år og de fleste ulykkene skjer innaskjærs i fint vær med motorbåt.

Hver femte fører av fritidsbåter nyter alkohol mens de fører båt på sjøen, viser en fersk undersøkelse.

Dømmekraften og kroppskontrollen svekkes med promille. Det øker faren for å havne i sjøen - og der halveres overlevelsestiden i vann om man har drukket. Selv med lav promille blir kroppens varmereguleringsfunksjoner satt ut av spill.

7 av 10 vil ha lavere promillegrense til sjøs

Dagens promillegrense til sjøs er 0,8 promille, mot 0,2 promille i bil. Med 0,8 promille i blodet er både reaksjonsevne og dømmekraft påvirket, noe som øker risiko for ulykker.

Det er økende forståelse for at sjøveien ikke er ufarlig. MA rusfri trafikk har i lang tid jobbet for at promillegrensen til sjøs skal være den samme som på veiene våre, det vil si 0,2 promille.

I en undersøkelse Kantor TNS Gallup nylig har gjennomført for MA – rusfri trafikk er det syv av ti som støtter dette kravet