Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hver fjerde kommune følger ikke opptrappingsplanen
En ny undersøkelse viser at én av fire kommuner har latt være å trappe opp innsatsen på rusfeltet de siste fire årene, på tross av ekstra midler. Foto: Pexels

Hver fjerde kommune følger ikke opptrappingsplanen

Opptrappingsplanen for rusfeltet har vært et av regjeringens store prestisjeprosjekter og skulle sørge for økt innsats i rusomsorgen i kommunene. En ny undersøkelse viser at målet langt fra er innfridd.

Over en fireårsperiode har regjeringen bevilget nær 2,4 milliarder kroner ekstra til rusarbeid i kommunene.

Pengene er for det meste gitt som frie midler, og nå viser en spørreundersøkelse gjennomført av Kommunal Rapport og Rus & Samfunn at mye av pengene ikke har nådd frem.

Hele én av fire kommuner oppgir at de ikke har trappet opp innsatsen på rusfeltet de siste fire årene, på tross av merbevilgningene og føringer fra myndighetene. Tre av fire svarte at de hadde hatt en opptrapping. Det var totalt 172 kommuner som svarte på undersøkelsen.

Rusfeltet nedprioriteres

Funnene underbygger dessverre annen forskning på feltet. Sintef har spurt alle landets kommuner om hvordan opptrappingspengene er brukt. Kun 38 prosent svarte at de brukte de økte midlene i stor eller svært stor grad til rusomsorg i 2019. Det er en nedgang på åtte prosentpoeng fra året før.

For 2020 bevilget regjeringen 150 millioner som del av opptrappingsplanen. Allikevel oppgir bare 18 prosent av kommunene i Kommunal rapports undersøkelse at de har økt rusbudsjettet. Nær 70 prosent har et uendret budsjett for 2020.   

En studie fra Telemarksforskning viser at nedprioritering av rusomsorgen er gjennomgående i mange kommuner. I 2017 var det kun 34 prosent av rådmennene som budsjetterte med å bruke midlene til rusfeltet i tråd med statlige føringer. 31 prosent forholdt seg ikke til føringene i det hele tatt. 

Få nye boliger

Kommunal Rapport og Rus & Samfunn har spurt om kommunene har fått flere boliger i opptrappingsperioden. 74 prosent svarer at de har like mange boliger nå som i 2015.

Den siste evalueringen av opptrappingsplanen levner også liten tvil: Mangel på boliger oppleves som kritisk i flere kommuner.

Kommunene har heller ikke lykkes med å bedre de sykeste rusavhengige levekår, de såkalte ROP-pasientene. Dette er mennesker med omfattende levekårsproblemer på mange områder samtidig, og som sliter med både rus og psykiske lidelser.

– Det er veldig urovekkende at vi har hatt en styrking av innsatsen uten å bedre situasjonen for de som har det dårligst. Den gruppen som vi har snakket om at vi må nå siden 2002 har ikke fått det bedre, sier forsker og prosjektleder Inger Lise Skog Hansen i Fafo til Kommunal rapport og Rus & Samfunn.

Fafo konkluderer med at det «foreløpig ikke er mulig å gi noe entydig bilde av hvorvidt opptrappingsplanen gir resultater». Spesielt sliter kommunene med å tilby egnede boliger, samarbeid med spesialisthelsetjenesten og en presset økonomi.