Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Medisinsk cannabis
Det er få vitenskapelige bevis på at medisinsk cannabis virker i kreftbehandlingen. Foto: Shutterstock

Kan cannabis spille en rolle i kreftbehandling?

Mens enkelte kreftpasienter erfarer cannabis som kvalme- og smertereduserende, svekker de fleste studier troen på vesentlig effekt. 

Da bølgen av folkeavstemminger om «medisinsk cannabis» startet i California i 1996, var ett av målene å gjøre cannabis tilgjengelig for kreftpasienter. Dette var basert på vitnesbyrd fra folk som opplevde at cannabis var effektivt, enten for å redusere kvalme etter behandling eller for å dempe smerter.

Begrenset bruk

Forskningsgrunnlaget var imidlertid svakt, og bruken av medisinsk cannabis for kreftsykdommer har hele tiden vært begrenset. En studie fra 2013 fant at 1,5 prosent av pasientene i California brukte cannabis for kreftlidelser.

De siste årene har det kommet et knippe studier som ser nærmere på effekten av cannabismedisiner i kreftbehandling. Et flertall av dem svekker troen på at cannabis vil spille en stor rolle, selv om man ikke kan utelukke at det kan være til hjelp for enkelte pasienter.

En placebostudie fra 2018 fant at cannabinoider ikke var bedre enn placebo («narremedisin») som tilleggsbehandling til opioider blant kreftpasienter med smerteproblematikk. De som oppga forbedring på enkelte livskvalitetsmål, var blant annet pasienter som i utgangspunktet gikk på lave doser smertestillende på grunn av opioidintoleranse.

Flere bivirkninger 

Cannabinoider har heller ingen effekt på bedret appetitt blant kreft- og hivpasienter. Det viser en oversiktsartikkel fra 2018. Andre studier på sin side har funnet rimelig bevis for at cannabis reduserer kvalme og oppkast etter cellegift, sammenlignet med placebo og eldre kvalmestillende medisiner. Og at cannabisbaserte medisiner kan være nyttig mot kvalme og oppkast ved cellegift.
 
De som får cannabinoider har imidlertid flere bivirkninger og større frafall i behandlingen enn kontrollgruppen. Så langt finnes det heller ikke studier som sammenligner cannabinoider med nyere kvalmestillende medisiner.

Kan cannabinoider redusere opioidbruk, søvnproblemer eller smerter hos kreftpasienter som ikke får tilstrekkelig smertelindring av opioider? En kunnskapsoppsummering fra 2019 fant ingen indikasjon på det. Men det kan tenkes at enkelte pasientgrupper har nytte av behandlingen, for det er flere som oppgir «betydelig forbedring» enn ved placebo. Samtidig er det flere som rapporterer om negative bivirkninger.

Overvåkes av lege

De fleste studiene svekker troen på vesentlig effekt, men det kan ikke utelukkes at det er undergrupper av pasienter som kan ha nytte av cannabisbaserte medisiner.

European Pain Federation avviser ikke at cannabinoider kan ha en effekt på kreftpasienter, men med dagens kunnskap mener de at bruk av cannabinoider i kreftbehandling må ses som individuell og eksperimentell behandling som må overvåkes av lege.