Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Amerikanske kvinner drikker mer og får større helseskader.
Amerikanske kvinner drikker mer og får større helseskader. Foto: Shutterstock

Kvinner drikker seg syke

Stor økning i alkoholrelaterte leverskader hos amerikanske kvinner.

Kvinner drikker stadig mer, og nå får de også i langt større grad helseskader som følge av konsumet:

Forskere har funnet at alkoholrelatert skrumplever har økt med hele 50 prosent hos amerikanske kvinner

Dette går frem av en studie publisert i det medisinske tidsskriftet Hepatology. Studien fulgte over 100 millioner amerikanere over en periode på syv år.

Kvinner mer utsatt

I gruppen som ble undersøkt var det høyere forekomst av skrumplever enn flere vanlige typer kreft.

Forekomsten av alkoholrelatert skrumplever hos menn økte med 30 prosent i samme periode.

Det er spesielt bekymringsfullt at kvinner drikker mer, fordi de fysisk sett har lavere toleranse for alkohol og lettere får skader på leveren enn menn. 

Les også: Kvinner drikker mer. 

Størst relativ økning

Det finnes ikke tilsvarende tall for norske kvinner, men det er grunn til å være føre var fordi også norske kvinner de siste tiårene har endret drikkekonsum- og hyppighet. Mange «koser» seg langt mer enn de er klar over, særlig kvinner mellom 50 og 70 år.

Kvinners økende alkoholkonsum gir særlig grunn til bekymring, det er de som har den største relative økningen. De drikker oftere på hverdagene, og særlig har vinforbruket økt siden 1970-tallet.