Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ledig stilling

Vi leter etter en ny kollega til vår økonomiavdeling.

Actis har hovedkontor i Oslo sentrum og bistår medlemsorganisasjoner med forskjellige typer oppgaver, bl.a. administrative- og regnskapstjenester. Vi søker en erfaren økonomi- og regnskapskonsulent, som raskt kan overta ansvaret for flere sentrale regnskap i vår portefølje.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • 3-5 års erfaring innen regnskapsføring, årsoppgjør, balanseavstemminger og forberedelse til revisjon. Søkeren må ha god regnskapsforståelse.
  • Høyere økonomi og/eller regnskapsutdanning. Lang praksis kan kompensere for teoretisk utdanning.
  • Kjøring av lønn og oppgavepliktige godtgjørelser, kostnadsfordelinger, avdelingsregnskap, budsjettering, prognoser, årsavslutning og årsrapporter (inkl. oppstilling av årsregnskap med noter), inngår i stillingen.
  • Gode Excel-kunnskaper.
  • Gode kommunikasjons- og fremstillingsevner forutsettes, da mye kommunikasjon foregår via e-post.  
  • Vi forutsetter at du har høy arbeidskapasitet, kan jobbe strukturert og er lojal til tidsfrister.
  • Erfaring med bokføring av avdelingsregnskap, internfordeling av kostnader, og kjennskap til momskompensasjonsordningen for ideelle organisasjoner vil være viktige elementer i denne stillingen. 

Les mer om arbeidsoppgaver og søk stillingen her.