Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Flere cannabisbrukere med økt daglig bruk
Ny FN-rapport tyder på økt cannabisbruk foto: shutterstock

Legalisering av cannabis gir økt bruk

Ny FN-rapport tyder på økt cannabisbruk og -lidelser som følge av cannabislegalisering

Den nye rapporten fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet, «World Drug Report 2022», gir en oversikt over den viktigste utviklingen i det globale narkotikamarkedet. Den viser at 284 millioner mennesker i alderen 15-64 år brukte narkotika i 2020, noe som utgjør en øking på 26 prosent fra 2010.

Resultater av legalisert cannabis

Cannabis er fortsatt det mest brukte stoffet på verdensbasis. Totalt 209 millioner mennesker i alderen 15-64 år sa i 2020 at de hadde brukt stoffet i løpet av de siste 12 månedene. Dette utgjør fire prosent av befolkingen i verden.

På verdensbasis har bruk siste år av cannabis har økt fra 3,8 prosent i 2010 til 8 prosent i 2020. Det totale antallet har steget med 23 prosent fra 179 millioner i 2010, noe som delvis kan forklares med en øking i befolkningen globalt.

Legaliseringen av cannabis synes å gi økt daglig bruk, særlig blant unge voksne. Det gjelder blant annet i Nord-Amerika, hvor styrken på stoffet også har økt. Det rapporteres også om flere tilfeller av psykiatriske lidelser, selvmord og sykehusinnleggelser.

Påvirker miljøet

Cannabisproduksjon påvirker miljøet vårt, spesielt ved innendørsdyrking. En stor del av klimaavtrykket skyldes behovet for klimakontroll og bruken av vekstlys ved dyrking av cannabis. Utendørsdyrking av cannabis er bedre for miljøet, men behovet for dyrkbare arealer bidrar til avskoging.

Kvinner tar rusmidler oftere enn menn

Rapporten viser at kvinner har en tendens til å ta rusmidler oftere enn menn, og de utvikler rusproblemer raskere. Ifølge gjeldende estimater utgjør kvinner 45–49 prosent av alle de som bruker amfetamin, sentralstimulerende midler, opioider, og beroligende midler.

Selv om kvinner representerer nesten halvparten av de som bruker amfetamin er bare én av fem pasienter som behandles for amfetaminavhengighet kvinner.

Narkotikatrender globalt

Tallene for overdosedødsfall i USA og Canada er rekordhøye, først og fremst på grunn av en epidemi av fentanylmisbruk. Mer enn 107 000 overdosedødsfall er estimert i USA i 2021, opp fra nesten 92 000 i 2020.

Beslagene av metamfetamin steg med 7 prosent i Nord-Amerika og 30 prosent i Sørøst-Asia.

Rapporten anslår at 11,2 millioner mennesker injiserte narkotika globalt det siste året. Litt mer enn halvparten hadde hepatitt C, 1,4 millioner hadde HIV og 1,2 millioner begge deler.

Du finner flere tall her