Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Legevakten i Oslo behandler flere for rusmiddelforgiftning.
Legevakten i Oslo har sett en økning i antall som blir behandlet for rusmiddelforgiftning. Foto: Shutterstock

Legevakten behandler flere for forgiftning

Mange av de som behandles er ungdom og unge voksne som ender helgefylla på legevakten. 

Antallet forgiftninger som behandles ved Legevakten i Oslo øker. Særlig øker antallet forgiftninger med alkohol, amfetamin og GHB.

I 2010 startet Oslo Legevakt et eget tiltak der unge pasienter opp til 23 år med rusmiddelforgiftninger får samtale med sosionom når de våker opp. Siden tiltaket startet opp har markant flere unge blitt henvist til videre oppfølging.

Odd Martin Vallersnes (bildet) har forsket på pasienter som kommer til legevakten med rusmiddelforgiftninger, og på oppfølgingen av disse. På konferansen «Generasjon null tull» 14. desember vil han presentere funnene fra studien.

Meld deg på konferansen her.

Odd Martin Vallersnes

 

Vallersnes har blant annet jobbet ved Oslo legevakt i 20 år, og han er nå forsker og førsteamanuensis ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

I 2017 avla han doktorgraden sin ved Avdeling for allmennmedisin, UiO med tittelen Acute poisoning by substances of abuse in Oslo: epidemiology, outpatient treatment, and follow-up.