Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Konferanse om ungdom og utenforskap
Actis arrangerer konferanse om rus og utenforskap i Oslo 20. april.

Å leve med voksne som ruser seg

«Jeg føler at alle er imot meg. Ikke noe er hyggelig - mamma og pappa drikker hver dag. Mamma er slem. Jeg blir slått og sånn ... Og mobbet. Hvorfor må alt være så vanskelig? Jeg er redd, men kan ikke si noe.»

Sitatet er hentet fra den sterke rapporten «Når lyset knapt slipper inn», som vil bli presentert på konferansen «Uttafor/innafor» den 20. april. Rapporten analyserer den anonyme chatten til organisasjonen BAR – Barn av rusmisbrukere.

Barna beskriver en hverdag preget av ensomhet, utrygghet, overgrep og brutalitet. De har ingen å dele erfaringer med, eller søke trøst og støtte hos. Barna tror ikke de er verdt å bli elsket, og gir uttrykk for at de fortjener å ha det sånn, uten håp om å kunne få et godt liv.

Meld deg på konferansen her.

«Jeg er alene. Redd. Pappa ruser seg hele tiden. Mamma er død. Har det ikke greit. Mye angst. Vanskelig. Det er ingen som vet hvordan jeg har det. Ingen som gjør noe.»
Sitat fra rapporten «Når lyset knapt slipper inn».

Rapporten gir et unikt innblikk i hvordan det oppleves å leve sammen med en voksen som ruser seg, og peker på at det er behov for tjenester der barn kan nærme seg voksne som kan hjelpe, uten at det er skremmende.

Til konferansen kommer også helsesøster Solveig Ude. Hun ble kåret til årets Oslo-borger i 2016 for sitt arbeid med å fange opp og forebygge foreldres vold mot barn. På konferansen vil hun drøfte hvordan «Ude-metoden» kan brukes til å fange opp barn som lever i familier med rusproblematikk.