Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alkoholstrategien har få tiltak som vil få ned alkoholkonsumet i befolkningen. Foto: Shutterstock

Lite konkret alkoholstrategi 

Den lenge etterlengtede alkoholstrategien inneholder få virkemidler som vil få ned konsumet. 

11. mars ble nasjonal alkoholstrategi lagt frem av regjeringen. Strategien skal følge opp regjeringens målsetting om å redusere det skadelige alkoholkonsumet med 10 prosent innen 2025.  

Alkoholstrategien var del av et vedtak i Stortinget i 2018, der KrF og den rødgrønne opposisjonen påla regjeringen å utarbeide en strategi «som beskriver hvordan de alkoholpolitiske målene om reduksjon i alkoholforbruket skal oppnås». 

- Hadde forventet mer

Actis har lenge etterlyst et helhetlig blikk på alkoholpolitikken. Nå er strategien endelig her, men vi er skuffet over innholdet.  

- Strategien er for svak. Den inneholder mye utredninger, prosesser og oppfordringer, men ingen konkrete tiltak som bidrar til å nå målet om reduksjon i konsumet. Det er skuffende. Vi hadde forventet mer av KrF i regjering, sier generalsekretær Pernille Huseby. 

Da strategien var på høring, tok Actis til orde for blant annet å justere alkoholavgiftene etter lønns- og prisvekst, redusere den nasjonale maksimaltiden for skjenking til kl. 02.00, samt bedre vern av Vinmonopolet. 

Du kan lese hele høringssvaret vårt her.  

Ikke imponert 

I strategien skriver regjeringen at de vil «videreføre hovedlinjene i alkoholpolitikken». I tillegg skal de «foreslå å innføre krav til advarselsmerking på alkoholholdig drikk» og «starte en prosess for å foreslå nasjonale krav til innholdsmerking». Begge deler ble vedtatt av Stortinget i 2018. 

- Actis har jobbet for merking av alkohol, og vi ble veldig glade da det ble flertall for dette for tre år siden. Vi skulle gjerne sett en mer offensiv tilnærming. At regjeringen nå skal «starte en prosess» for å foreslå innholdsmerking er lite imponerende, slår Huseby fast. 

Bra med psykisk helsevern i fengsel 

Strategien inneholder også flere gode punkter, særlig om behandling, blant annet: 

  • Øke fastlegenes kunnskap om alkoholproblemer og betydningen av å avdekke slike problemer og utvikle verktøy for å håndtere dette. 
  • Videreutvikle tverrfaglige og oppsøkende FACT ung-team. 
  • Somatiske avdelinger etablerer systemer for å identifisere pasienter med underliggende rusproblemer, og at dette følges opp i alle helseforetak.  
  • Sikre faste stedlige tjenester innen psykisk helsevern og TSB i alle fengsler. 
  • At ungdom som har vært til behandling for alkoholforgiftning eller annen forgiftning på sykehus eller på legevakt, får tilbud om samtale og videre oppfølging med kvalifisert personell.  
  • Utrede tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge – TSB Ung. 
  • Arbeide for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.