Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Høyre vil blant annet at Vinmonopolet skal kunne holde åpent lenger, også i helgene. Samtidig sier nær syv av ti nordmenn at de vil beholde dagens åpningstider på Vinmonopolet.

Liten støtte til alkoholforslag

På landsmøtet denne helgen kan Høyre gå inn for en rekke liberaliserende tiltak innen alkoholpolitikken. En fersk undersøkelse viser at de ikke har støtte i befolkningen.

Høyres landsmøte begynner i dag, og partiet skal ta stilling til blant annet om de vil ytterligere senke alkoholavgiftene, forlenge salgstidene for alkohol i butikk og på Vinmonopolet, tillate salg av alkohol opp til 8 prosent i butikk, gjøre det tillat å servere alkohol på idrettsarenaer, fjerne de nasjonale begrensningene på skjenketider og fjerne forbudet mot drikking på offentlige steder.

Samlet sett utgjør de en dramatisk endring, og fører til at Høyre forlater tradisjonen om en ansvarlig alkoholpolitikk.

- I utakt med folket

En landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av analysebyrået Opinion viser at endringsforslagene har liten støtte hos folk flest:

  • 81 prosent er enige i at dagens forbud mot alkoholreklame må bestå.
  • 78 prosent mener dagens vinmonopolordning bør bestå.
  • 68 prosent mener Vinmonopolets åpningstider bør beholdes som i dag.
  • 64 prosent er enige i at vi bør ha nasjonale begrensninger på skjenketider.
  • 60 prosent mener sterkøl kun bør selges på Vinmonopolet.
  • 57 prosent synes vi bør beholde dagens salgstider for alkohol i butikk.

Generalsekretær Pernille Huseby mener undersøkelsen viser at Høyres programkomité er i utakt med folket:

- Mer tilgjengelig alkohol er ikke et folkekrav, snarere tvert imot. Nordmenn vil ikke ha en mer liberal alkoholpolitikk, de vil ha en ansvarlig politikk som setter hensynet til sårbare mennesker først, selv om det innebærer noen begrensninger for den enkelte. Dette har vi stolte tradisjoner for i dette landet. Derfor håper vi landsmøtet lytter til folket og stemmer nei til disse forslagene, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.

Truer Vinmonopolet

En juridisk utredning gjort av EØS-ekspertene i advokatfirmaet Lund & co konkluderte med at dersom Høyres forslag blir politikk, vil vi stå i fare for å miste både Vinmonopolet og reklameforbudet.

- Høyre kan ikke få både i pose og sekk. Hvis partiet vil beholde den populære og ansvarlige vinmonopolordningen, må partiet samtidig sikre at ordningen står støtt juridisk. Da må partiet si nei til salg av sterkere alkohol i dagligvare og til økt tilgjengelighet gjennom utvidelse av salgstidene, sier Huseby.

Vil ikke ha pils i park

Folk et heller ikke interessert i at det skal bli lovlig å drikke alkohol i parker, eller på gater og torg. Hele 64 prosent er enige i at slike offentlige steder bør være alkoholfrie. 49 prosent vil også ha flere alkoholfrie soner, ikke færre, slik Høyre legger opp til med å tillate alkoholservering på idrettsarenaer.

Gjennom hele sin regjeringsperiode har Høyre tatt mange små skritt i liberaliserende retning i alkoholpolitikken: Økte taxfree-kvoter, åpning for gårdssalg av alkohol, oppmykning av kommunale bevillingsordninger, utvidede åpningstider for polet, reduserte alkoholavgifter og unntak fra reklameforbudet.

De nye programforslagene kommer i tillegg til alle disse, og utgjør samlet sett et tydelig linjeskifte i norsk alkoholpolitikk.