Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kalkulator og blyant
Gjennom kreativ bokføring har regjeringen latt gamle penger bli som nye i opptrappingsplanen, ved å telle inn penger som tidligere er bevilget til botiltak. Foto: Shutterstock

Løftebrudd fra Høie

I statsbudsjettet for 2020 settes det av 150 millioner til opptrappingsplanen, og ikke 600 millioner som forventet.

- Helseminister Bent Høie sier regjeringen oppfyller planen med disse bevilgningene, men 1800 millioner kroner pluss 150 millioner blir ikke 2,4 mrd. Gjennom kreativ bokføring har regjeringen latt gamle penger bli som nye ved å telle inn penger som tidligere er bevilget til botiltak. Dette er penger som opprinnelig ikke var del av opptrappingsplanen. Regjeringen gjorde dette med 100 millioner i fjor, men i år har de tatt det til nye høyder. Dette er et løftebrudd overfor de som trenger det mest, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.    

Mindre til ettervern og behandling 

Gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet har regjeringen lovet at bevilgningen til feltet skal øke med 2,4 mrd. kroner frem til 2020. Planen skal blant annet styrke kommunenes arbeid med ettervern og oppfølging etter soning og behandling.

Gradvis nedtrapping

Siden planen ble iverksatt i 2016 har vi sett en nedtrapping i den årlige økningen, fra nær 500 mill. i 2016 til under 300 mill. i 2019-budsjettet. Det har derfor vært stor spenning knyttet til om målet vil nås. For 2020 måtte regjeringen bevilge ca. 600 mill. for å innfri eget løfte i planperioden.

Les også: Skuffet over nedtrapping i opptrappingsplanen (2019)

Neste års bevilgning på 150 millioner er langt unna de 600 millionene som trengs for å nå målet. Fortsatt står det 450 millioner igjen for å innfri løftet om 2,4 mrd.

Stort udekket behov

- Vi har lenge vært bekymret for at dette kom til å skje, fordi vi har sett en nedtrapping i opptrappingen helt siden planen ble lansert for fire år siden. Helseminister Bent Høie har snakket varmt om å gi mer hjelp til rusavhengige, og det er store og veldokumenterte behov. Vi er derfor fryktelig skuffet over at regjeringen velger å ikke innfri sitt eget prestisjeprosjekt, sier Huseby, og legger til:

- Dette betyr mindre penger til et lovet rusløft ute i kommunene. Pengene er sårt tiltrengt for å sikre mennesker i en vanskelig livssituasjon bedre oppfølging og hjelp og fortsette den langsiktige innsatsen mot overdosedødsfall.