Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Mor og baby
9. september markeres den internasjonale FASD-dagen. Foto: Pixabay

Snakk mer om alkohol og graviditet

Mange gravide får ikke informasjon om skaderisikoen ved å drikke under graviditeten. Den niende dagen i den niende måneden - til ære for de ni månedene i svangerskapet - markeres den internasjonale FASD-dagen.

Fetal Alkohol Spectrum Disorder (FASD) er en samlebetegnelse for skader som har oppstått fordi fosteret er blitt eksponert for alkohol i fosterlivet. 

Dersom den gravide drikker alkohol, er det en risiko for at fosteret blir skadet. Fosteret får samme promille som mor, og alkoholen kan skade celler og hemme danning av nye celler. Hjernen er særlig sårbar fordi den utvikler seg gjennom hele svangerskapet.

Personer med FASD vil oppleve en viss grad av utfordringer i deres daglige liv, og trenger støtte med motoriske ferdigheter, fysisk helse, læring, hukommelse, oppmerksomhet, kommunikasjon, følelsesmessig regulering og sosiale ferdigheter.

FASD er et folkehelseproblem som berører alle samfunn der alkohol konsumeres. Det er hele samfunnets ansvar å legge til rette for alkoholfrie graviditeter.

Mer kunnskap

Graviditet er en stor livsendring, og det kan være en utfordrende tid. Folk får ofte en overveldende mengde informasjon (og uoppfordrede råd) om hva man skal spise, drikke, gjøre og unngå. Med så mye tilgjengelig informasjon, kan viktige budskap om alkohol gå tapt i støyen. 

- Det er viktig at helsepersonell tar ansvar. Alkoholbruk bør bli diskutert hos fastlege eller jordmor i forbindelse med graviditet. Tidligere undersøkelser har vist at flere gravide kvinner ikke har nok kunnskap om alkohol under graviditeten, og kan derfor utesette fosteret for unødvendig risiko. Det er viktig at vi øker bevisstheten rundt dette, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis - Rusfeltets Samarbeidsorgan. 

Hvis du er gravid, eller planlegger å bli gravid, er det tryggest å la være å drikke alkohol. Det finnes ingen forskning som setter klare grenser for hvor lite alkohol som kan skade fosteret. Helsemyndighetene oppfordrer derfor gravide til å avstå fullstendig fra alkohol i svangerskapet. 

Alkoholbruk -ikke bare et individuelt valg 

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge, og er ofte konsumert på sosiale arrangementer. Å ikke drikke alkohol i sosiale lag kan være vanskelig, og mange opplever drikkepress.

- Vi oppfordrer familie og venner rundt den gravide å vise støtte. Kanksje partneren også skal la være å drikke alkohol under graviditeten? Det er fint for den gravide at de rundt er med på å legge til rette for en sunn og alkoholfri graviditet, sier Huseby.

Det er viktig at vi som samfunn ikke utøver drikkepress, men respekterer den enkeltes valg. I begynnelsen vil mange kvinner holde graviditeten hemmelig, og det kan være vanskelig å si nei til alkohol hvis det utøves mye drikkepress. 

Forståelse og empati

Medfølelse og empati er avgjørende for å skape en kultur der kvinner føler seg trygge og kan snakke åpent med helsepersonell og familie om alkohol og graviditet. Hvis man har mistanke om at sitt eget barn kan ha FASD, er det viktig å kunne snakke med helsepersonell slik at barnet kan få riktig diagnose og hjelpen det trenger. Da må man bli møtt med forståelse og empati. 

- Barn med alkoholrelaterte skader får ofte ikke nok oppfølging, fordi de ikke blir rapportert inn. Vi trenger mer helsepersonell med kompetanse på oppfølging av babyer som fødes av kvinner som har drukket i svangerskapet, slik at både mor og barn får oppfølgingen de trenger, sier Huseby.