Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Avvikling av Polet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.
Økt konsum, mer vold og fyllekjøring samt flere alkoholrelaterte sykehusinnleggelser er mulige konsekvenser av en avvikling av Vinmonopolet, dersom vi overfører funnene fra en svensk rapport til norske forhold. Foto: Ellen Jarli

Mer alkoholskader uten Polet

Avvikling av Vinmonopolet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.

En ny rapport laget av forskere fra åtte ulike svenske og internasjonale forskningsinstitusjoner viser at en avvikling av Systembolaget vil gi store økninger i skader som følger av alkoholbruk. Systembolaget tilsvarer det norske Vinmonopolet.

Avisen Vårt Land skrev om rapporten 6. juni (bak betalingsmur).

I rapporten kommer det blant annet frem at nedleggelse av monopolet årlig vil føre til:

  • 800-1200 flere alkoholrelaterte dødsfall.
  • 13-20 000 flere alkoholrelaterte sykehusinnleggelser.
  • 4600-8000 flere tilfeller av fyllekjøring.
  • 17-28 000 flere voldshendelser.
  • 20-30 prosent økning i konsum.

Les rapporten her. 

Negative konsekvenser

Selv om den svenske rapporten ikke kan overføres direkte til norske forhold, er det grunn til å tro at en avvikling av Vinmonopolet vil ha store negative utfall også her til lands.

Parker bør være alkoholfrie soner. 

Alkoholforsker Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at en nedleggelse av polet vil ha klare negative konsekvenser.

- Hvor stor effekten vil være i Norge kan vi ikke si uten å ha gjort tilsvarende beregninger basert på norske forhold. Men vi vil uansett kunne forvente en betydelig effekt på konsum og skadenivå, sier Rossow.

Uthuling av alkoholpolitikken

I Norge har både Høyre og Frp kommet med flere forslag som vil føre til uthuling av alkoholpolitikken og svekkelse av Vinmonopolet.

Høyre har blant annet tatt til orde for salg av sterkøl i butikk, og Frp har foreslått å legge ned hele Vinmonopolet. Dette til tross for at samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene tydelig sier at hovedlinjene i alkoholpolitikken skal ligge fast.

- Solberg-regjeringen har i løpet av perioden gjort en rekke vedtak som bidrar til å undergrave Vinmonopolet, som åpning for gårdsutsalg og økte taxfree-kvoter. Kunnskap om polordningens betydning for å begrense skade fra alkoholbruk bør bidra til økt beskyttelse av Vinmonopolet, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Regjeringen uthuler norsk alkoholpolitikk. 

Forskjeller i Sverige

Norge og Sverige ligger svært nært hverandre i alkoholpolitikken, selv om Systembolagets andel av alkoholsalget er høyere enn Vinmonopolets. 

Førstnevnte står for nesten 80 prosent av det registrerte alkoholkonsumet i Sverige og drøyt 60 prosent av det totale konsumet (innberegnet uregistrert konsum), mens Vinmonopolet står for hhv. 48 prosent og 38 prosent.