Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Revidert nasjonalbudsjett 2019. Fritidskort til unge.
Regjeringen starter et pilotprosjekt med fritidskort for unge mellom seks og 18 år. Det gjør at flere kan få råd til å spille fotball. Foto: Shutterstock

Mer penger til barn og unge

Revidert nasjonalbudsjett inneholder blant annet midler til pilotprosjekt med fritidskort for unge og økt bostøtte til barnefamilier.

I revidert budsjett foreslår regjeringen å bevilge 10 millioner til et pilotprosjekt med fritidskort i Arendal og Vadsø. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har tidligere uttalt av ordningen med fritidskort skal hjelpe familier med barn i alderen seks til 18 år.

Ideen kommer fra Island, der barn og unge får utdelt et kort med en verdi på 3500 kroner. Dette kan brukes til å kjøpe fritidsaktiviteter innen idrett, musikk eller kunst.

Kan gi mindre utenforskap

Erfaringene fra Island viser at deltakelse i organiserte aktiviteter, særlig idrett, er en av faktorene som har størst forebyggende effekt for barn og unges rusbruk. Pernille Huseby, generalsekretær i Actis, er svært positiv til regjeringens forslag, og er glade for at de nå bevilger penger til å starte opp pilotprosjektet.  

- Håpet er at fritidskortet vil sørge for at barn og unge som ellers ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter nå får sjansen. Det vil gi ungdom verdifullt nettverk og tilhørighet, og motvirke utenforskap. Vi vet at utenforskap ofte er en faktor når unge begynner å bruke rusmidler, sier Huseby.

I tillegg til pilotprosjektet bevilges det én million kroner til Kirkens Bymisjon Vestfold for å opprette et fritidshus. Fritidshusene tilbyr ulike fritidstilbud, fysisk aktivitet og aktiviteter i skolens ferier. De er møtesteder for alle, men familier med lav inntekt har særlig nytte av et slikt tilbud.

Regjeringen vil også gi 105 millioner kroner ekstra til å momskompensasjon for kostnader som idrettslag og foreninger har til moms ved bygging av idrettsanlegg. Med denne økningen vil alle godkjente søknader kunne innvilges fullt ut i 2019.

Økt bostøtte

Som et tiltak for å bidra til å redusere barnefattigdom, foreslår regjeringen å øke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med 11 000 kroner fra 1. juli.

Ifølge regjeringen vil om lag 20 000 eksisterende mottakere i gjennomsnitt få om lag 7 500 kroner mer i årlig bostøtte. Det anslås også at om rundt 1 100 husstander, 900 av disse med barn, kan komme til som nye bostøttemottakere.

Lavere avgifter for sider

På alkoholområdet foreslår regjeringen å innføre avgiftsreduksjon for småskalaprodusenter av sider, lik den for småskalaprodusenter av øl. Fra 1. januar 2019 betaler bryggerier som produserer mindre enn 500.000 liter øl redusert alkoholavgift.

- Vi er skuffet, men dessverre ikke overrasket, over nok et liberaliserende tiltak i alkoholpolitikken fra Solberg-regjeringen. Politikerne bør vurdere å øke de generelle alkoholavgiftene for å kompensere for avgiftsreduksjonen hos småskalaprodusentene, sier Pernille Huseby.

Det anslås at årlige avgiftsreduksjon vil være på om lag 15 millioner kroner for småskalabryggerier av øl, og 1 million kroner for småskalaprodusenter av sider.

Her finner du alle budsjettdokumentene:

Revidert nasjonalbudsjett

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer

Endringer i skatter og avgifter